Czar romskiej pieśni

Dodano: 23.08.2021 / Sekcja:
Występy Romów Fot. archiwum UM Gliwice

Miniona niedziela w parku Chopina była – tak jak zapowiadano – bardzo kolorowa, a gliwiczanie dobrze bawili się przy utworach w wykonaniu romskich artystów. Kolejny Wieczór z Romami za nami. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Gliwiczanie od lat, cyklicznie spotykają się z kulturą romską w parku Chopina. Wspólne śpiewy, poznawanie obyczajów i tradycji gliwickich Romów wpływa na wzajemne zrozumienie i poszanowanie odmienności kultur.  
Jest nam niezwykle miło, że właśnie w naszym mieści muzyka romska wybrzmiewa od tylu lat. Miasto wspiera każdego roku działania kulturalne Stowarzyszenia Romów w Gliwicach, a także współdziała w zakresie wychowawczym i edukacyjnym. Przed ośmioma laty, dzięki współpracy miasta i Stowarzyszenia Romów w Gliwicach, powstała świetlica integracyjna "Pod Lipami". Dziś na prowadzone w niej zajęcia  i warsztaty uczęszczają zarówno dzieci romskie, jak i mali sympatycy romskiej kultury w Gliwicach. W roku 2017 Gliwice zostały wyróżnione na europejskim forum Rady Europy w Strasburgu za skuteczne i innowacyjne działania samorządów na rzecz integracji społeczności romskiej. Gliwice są pierwszym polskim miastem z takim wyróżnieniem. Na ręce przedstawicieli Rady Europy przekazana została również „Deklaracja burmistrzów i wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich Rady Europy przeciwko postawom niechęci wobec Romów", podpisana przez prezydenta Gliwic. W uroczystości w Strasburgu uczestniczył prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Romów Władysław Kwiatkowski, któremu gratuluję inicjatywy i sukcesów w dotychczasowych działaniach – mówiła inaugurując Wieczór z Romami Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, która życzyła zebranej w parku Chopina społeczności romskiej, a szczególnie romskim artystom, wytrwałości, siły i wiary w to, co robią oraz jak najwięcej pozytywnej energii przekazywanej innym.
Tym razem wieczór w parku Chopina uświetnił  Angelo Ciureja, który wystąpił z Cygańskim Zespołem Romano Drom oraz GypsyBoys. Podczas niedzielnego wydarzenia wystąpili teżCierchenia, Krystiano&Romen oraz skrzypaczka Teresa Walerjańska.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Romów w Gliwicach. Impreza odbyła się pod patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna. (mf)

 

Prezydent Weber na Wieczorze z Romami
Fot. UM Gliwice
Występy. Wieczór z Romami w parku Chopina
Fot. UM Gliwice
Prezydent Weber na Wieczorze z Romami
Występy. Wieczór z Romami w parku Chopina