INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 13 MAJA 2024 r.

Opublikowane: 22.05.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
Tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 13 MAJA 2024 r.


Ul. Bł. Czesława 82/8  – sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 358 o powierzchni 1903 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00061256/1).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 201 800,00 zł


Ul. Zawiszy Czarnego 12/10 – sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 1322 o powierzchni 437 m2, obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00024305/9).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 275 800,00 zł


Ul. Strzelców Bytomskich 42/I – sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu (działka nr 353 o powierzchni 3246 m2, obręb Łabędy, KW GL1G/00038895/2).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 471 100,00 zł


Komisja przetargowa stwierdziła, że do 7 maja 2024 r. (tj. do wyznaczonego w ogłoszeniu terminu do wniesienia wadium) nie odnotowano wpłat wadium upoważniających do wzięcia udziału w licytacjach dotyczących sprzedaży powyższych  nieruchomości. Z uwagi na brak ofert w przetargach nie wyłoniono nabywców nieruchomości.

]]>