INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ, W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 21 LISTOPADA 2022 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH

Opublikowane: 29.11.2022

<![CDATA[

Gliwice, 29.11.2022 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 32/338-39-53

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ, W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 21 LISTOPADA 2022 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH

O godz. 10.00 odbył się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II położonego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 34, wraz ze sprzedażą udziału w działkach nr 1450, 1460/2 o łącznej powierzchni 1465 m2, obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 oferenta.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 257 200,00 zł
  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 259 780,00 zł

Przetarg wygrał pan Krystian Wypysiński.

]]>