INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ, W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 28 LISTOPADA 2022 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH

Opublikowane: 06.12.2022

<![CDATA[

Gliwice, 6.12.2022 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 32/338-39-53

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ, W SPRAWIE PRZETARGÓW
NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE,
WYZNACZONYCH NA 28 LISTOPADA 2022 r.,
PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH

O godz. 10.00 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Gliwicach przy ul. Kochanowskiego 8 wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 308 o powierzchni 1021 m2, obręb Sikornik, KW GL1G/00030460/8. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 12 oferentów, 2 osoby nie zostały dopuszczone do licytacji.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 137 000,00 zł
  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 187 690,00 zł

Przetarg wygrała pani Iwona Nieradzik.

]]>