INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 458/4, obręb Żerniki

Opublikowane: 25.11.2022

<![CDATA[

 

herb_Gliwic

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2213) informuje, że 16 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 458/4, obręb Żerniki, o pow. 0,1800 ha, użytek ŁVI – łąki trwałe, wpisana do księgi wieczystej nr GL1G/00001317/9.

Cena wywoławcza brutto: 634 000,00 zł
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 2 uczestników.

Cena brutto osiągnięta w przetargu: 665 700,00 zł
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Przetarg zakończono wynikiem pozytywnym.
Najwyższa cena została zaoferowana przez: Małgorzata i Tomasz Jeziorscy.

]]>