Dodano dnia: 2017-05-16

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących indywidualnego wsparcia rzecznika osoby zadłużonej "Advocacy/Intermediary"

Dodano dnia: 2017-04-06

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. "Edukator finansowy"

Dodano dnia: 2017-03-28

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle