grupa dzieci na scenie
grupa dzieci na scenie i słuchająca publiczność
wypełniona po brzegi publicznosć słucha kolęd
dwójka kolędników na scenie
kolędnicy w czerwonych strojach podczas występu
duża grupa dzieci w białych koszulach na scenie
kolędnicy w strojach ludowych
grupa śpiewających dzieci
solistka na scenie
pierwsza nagrodzona grupa
dzieci z dyplomem
grupa dzieci na scenie
grupa dzieci na scenie i słuchająca publiczność
wypełniona po brzegi publicznosć słucha kolęd
dwójka kolędników na scenie
kolędnicy w czerwonych strojach podczas występu
duża grupa dzieci w białych koszulach na scenie
kolędnicy w strojach ludowych
grupa śpiewających dzieci
solistka na scenie
pierwsza nagrodzona grupa
dzieci z dyplomem