Nagrody w dziedzinie kultury

Dodano: 23.05.2011 / drukuj / pdf

Laureaci nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Gliwice w konkursie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w latach ubiegłych

 • za 2017 rok (przyznane w 2018 roku – XXV edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”

Nagroda za całokształt twórczości dla pana Jacka Uklei.

Pan Jacek Ukleja jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni scenografii prof. A. Stopki oraz Szkoły Muzycznej I i II st. w klasie skrzypiec.  Po obronie dyplomu zajmował się plastyką i muzyką filmową do filmów Ryszarda Antoniszczaka i filmów zdjęciowych Sławomira Idziaka. Jest twórcą ponad 90 scenografii teatralnych i telewizyjnych. Ważniejsze realizacje teatralne to scenografie dla teatrów w Opolu, Łodzi, Warszawie do spektakli: „Burza”, „Król Lear”, „Hamlet” Shakespearea, „Trans-Atlantyk” Gombrowicza, „Pan Tadeusz” Mickiewicza, „Portret” S. Mrożka. Ważniejsze realizacje telewizyjne to: „Mały Lord”, „Dzienniki Gombrowicza” w reż. M. Grabowskiego dla TV Kraków, czy scenografia i muzyka do projektu pt.  „Pogodzić się ze Światem” wg E. Stachury oraz „Goofy the dog” według Marka Hłaski dla TVP 2. Warto nadmienić, że artysta  jest jednym z niewielu jeśli nie jedynym, który wszystkie projekty scenografii jak i kostiumów  wykonuje ręcznie bez użycia komputera. Założyciel awangardowego zespołu rockowego „Zdrój Jana”. W tym roku Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP zorganizował retrospektywną wystawę z bogatego dorobku artysty, będącą podsumowaniem jego 45-letniej pracy twórczej. W wystawie prezentowane były projekty scenografii, kostiumów i filmów animowanych, a także oryginalne akwarele.

Nagroda za całokształt twórczości dla pana Macieja Kaliszana.

Pan Maciej Kaliszan od 30 lat zajmuje się filmem i fotografią, stale dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą oraz studentami. Pracował jako filmowiec i fotograf w Zakładzie Produkcji i Usług Filmowych w Katowicach. Na Politechnice Śląskiej był cenionym wykładowcą fotografii na Wydziale Architektury. Ma na swoim koncie liczne wystawy, warsztaty fotograficzne, posiada szereg publikacji dotyczących architektury w czasopismach ogólnopolskich m.in. „Architektura i Bussines”, „Murator”, „Dom i Ogród”. Współpracował ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Współpracował ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach gliwickiego Muzeum i w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Jest autorem pierwszego filmu popularyzującego i reklamującego Gliwice, inspirowanego zabytkową architekturą miasta np. „Gliwice – moja bajka” oraz powieści beletrystycznej „Miejsca szczęśliwe”, która otrzymała bardzo dobre recenzje.

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2017 r. dla pana Krzysztofa Siwczyka.

Pan Krzysztof Siwczyk jest współtwórcą grupy poetyckiej „Na Dziko”, pracownikiem Instytutu Mikołowskiego. Jest redaktorem działu poezji nieregularnika „Litera”. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą”. Felietonista „Polityki”. W TVP KULTURA współprowadzi program „Czytanie to awantura”. Opublikował 11 tomów wierszy. Laureat wielu nagród poetyckich. W 1999 r. zagrał tytułową rolę (Rafał Wojaczek) w filmie Lecha Majewskiego pt. "Wojaczek”. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz członek PEN  Clubu. W 2017 r. książka Krzysztofa Siwczyka pt. „Koło miejsca /Elementarz” została nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia 2017 w kategorii eseju. Jest to najważniejsza w Polsce  nagroda literacka, jaką może otrzymać eseista. „Koło miejsca” powstało z inspiracji Muzeum w Gliwicach, i to właśnie Gliwice, rodzinne miasto poety, są tu punktem wyjścia. Książka jest rodzajem memoriału na temat miejsca, w którym spędził lata młodości. Autor kreśli esej o mieście z charakterystyczną dla swojej twórczości dozą lekkości oraz sentymentalizmu zmieszanego z ironią i dystansem. O mieście, które miało do czynienia ze sztuką i gościło u siebie ludzi, którzy się nią zajmowali. Obecnie autor pracuje nad angielskim przekładem książki.

 

W kategorii „Upowszechnianie kultury”

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny Zawiszy-Kubickiej.

Pani Anna Zawisza-Kubicka jest absolwentką PWSSP we Wrocławiu. W 1972 r. uzyskała dyplom na  Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Katedrze Malarstwa Architektonicznego w pracowni Alfonsa Mazurkiewicza - projektowanie, Mieczysława Zdanowicza - ceramika, Marii Dawskiej i Zbigniewa Karpińskiego - malarstwo sztalugowe. Zajmuje się malarstwem, grafiką artystyczną i użytkową, projektowaniem graficznym i wystawiennictwem. Ma na swoim koncie 23 wystawy indywidualne (w tym
8 zagranicznych) oraz udział w ponad 30 wystawach zbiorowych katowickiego i gliwickiego środowiska plastycznego. Pani Anna Zawisza-Kubicka oprócz swoich osiągnięć twórczych dała się poznać jako bardzo aktywna organizatorka życia kulturalnego w Gliwicach. Dzięki swojemu zaangażowaniu reaktywowała okręg gliwicki Związku Polskich Artystów Plastyków, przez dwanaście lat prezesury przyciągnęła do związku młodych absolwentów Akademii Sztuk Plastycznych z całej Polski. Swoją pracą zmobilizowała środowisko plastyczne organizując ponad 200 wystaw prezentując dorobek artystów nie tylko gliwickich, zaprasza także znamienitych artystów z całej Polski oraz z zagranicy. Jest pomysłodawczynią Gliwickiego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”, który w 2017 r. organizowany był już dziesiąty raz. W plenerze każdorazowo uczestniczyło ok. 25 artystów,
w tym goście przyjeżdżający z innych państw. Byli to artyści m.in. z Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Hiszpanii. Pani Anna Zawisza-Kubicka należy do osób, które swój talent twórczy wykorzystują zarówno w swoich dziełach, jak i w zdolnościach organizacyjnych, promując okręg gliwicki ZPAP, twórczość jego członków, w tym młodych artystów. Wychodzi do ludzi ze sztuką, integruje środowisko artystów.

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Beaty Mendyki-Sokołowskiej.

Pani Beata Mendyka-Sokołowska jest związana z gliwicką kulturą od 25 lat. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury jako ścisła współpracowniczka Ewy Strzelczyk, później pracowała w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a obecnie w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Jest pomysłodawczynią jednego z najstarszych i kontynuowanych do dzisiaj przeglądów teatralnych dla dzieci. Na swoim koncie ma organizację 22 edycji Dziecięcych Spotkań Teatralnych, podczas których odbyło się 300 spektakli zarówno polskich teatrów, jak i zza granicy. Przez 20 lat była w Radzie Artystycznej Gliwickich Spotkań Teatralnych. Obecnie w teatrze pełni rolę  pełnomocnika dyrektora naczelnego ds. teatru dla dzieci. Tworzy linię repertuarową dla młodego widza. Jest odpowiedzialna za ofertę w zakresie edukacji artystycznej  teatru. Za warsztat muzyczny dla małych dzieci „Lulajki, mruczanki” zorganizowany przez Beatę Mendykę-Sokołowską Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał prestiżową nagrodę SŁONECZNIKI 2017.

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Grzegorza Gutowskiego.

Pan Grzegorz Gutowski jest akustykiem, realizatorem dźwięku, muzykiem i nauczycielem. To człowiek, bez którego większość wydarzeń kulturalnych w mieście Gliwice nie brzmiałaby tak perfekcyjnie. Profesjonalista, dla którego jakość dźwięku jest tak ważna, jak sam występ artystów. Współpracował przy realizacji dźwięku z takimi muzykami jak: Adam Makowicz, Aron Parks, Randy Becker, czy Mike Stern i wielu innych. Lokalnie bardzo angażuje się w realizację imprez  charytatywnych (np. Gramy dla Hospicjum, Happy Jazz for Onko). Jako pracownik Młodzieżowego Domu Kultury  współpracuje z gliwickimi instytucjami, organizacjami, fundacjami, placówkami oświatowymi,  w  zależności od potrzeb, w roli: akustyka, realizatora dźwięku, muzyka, nauczyciela. Stale doskonali swój warsztat zawodowy i podnosi swoje kompetencje.

 • za 2016 rok (przyznane w 2017 roku – XXIV edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”:

I. Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pani Joanny Heydy-Rumin (artystki, plastyczki).

Joanna Heyda-Rumin jest absolwentką Wydziału Grafiki Warsztatowej ASPw Krakowie, Filii w Katowicach. Uprawia niezwykle wymagającą technikę litografii oraz malarstwo olejne wielkoformatowe. Brała udział w ponad 20 wystawach zbiorowych w całej Europie i Azji.  Swoje prace artystka prócz miasta rodzinnego  prezentowała także na wystawach indywidualnychw Kolonii i w Wiedniu. Oprócz działalności twórczej dała się również poznać jako edukator sztuki. Obecnie bierze udział w projekcie FUTURE ARTIST prowadzonym przez Centrum Kultury w Katowicach.

II. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2016 r. dla pani Martyny Biłogan (Erith) (23-letniej kompozytorki, wokalistki, muzyka).

Twórczość Martyny Biłogan została zauważona przez  wiele ważnych osób ze świata muzyki, dzięki czemu w samym 2016 r. artystka zagrała kilkadziesiąt koncertów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. na tak prestiżowych festiwalach jak Spring Break, Alter Fest, Soundrive Festiwal, Ars Cameralis czy Samsara Festiwal Europe (HU). Na ważnych imprezach muzycznych supportowała m.in. Julię Marcell, The Dumpligs. W ubiegłym roku opublikowała pierwszy teledysk (Pośród traw) oraz wydała w postaci cyfrowej 6 singli. W 2016 roku gliwiczanka otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Pozostałe osiągnięcia 2016 r. to wyróżnienia: w plebiscycie SO!MUSIC w kategorii „Nadzieja roku” oraz w konkursie Muzyka na Plan organizowanym przez Stowarzyszenie Góry Kultury.

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:

Dwie I. nagrody

I. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury w 2016 rok dla pani Bogny Dobrakowskiej (Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Bogna Dobrakowska funkcję dyrektora MBP pełni od 2014 roku. W tym czasie zmieniła wizerunek instytucji, otwierając ją na rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań, tworzenie nowych usług. Zmiany te dotyczyły struktury sieci bibliotecznej, organizacji pracy, organizacji działalności kulturalnej  i usługowej, finansów instytucji oraz rozwoju pracowników. Istotnym elementem działań dyrektora na rzecz upowszechniania kultury jest przygotowanie ciekawej i nieszablonowej oferty wydarzeń kulturalnych, wystaw, spotkań, warsztatów. Działania te w znaczny sposób ułatwiły dostęp do kultury wielu mieszkańcom Gliwic, a biblioteka została wyróżniona w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

I. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny Śmieszek (artystki, plastyczki, pedagoga).

Anna Śmieszek od początku drogi zawodowej łączyła pracę artysty plastyka z pracą dydaktyczną w tym zakresie na wszystkich szczeblach nauczania (dzieci, młodzież, studenci, seniorzy). Jako artystka brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jako pedagog nauczała takich przedmiotów jak m.in.: Wiedza o kulturze, Wychowanie plastyczne i techniczne, Zajęcia artystyczne, Plastyka, Historia ubioru, Stylizacja, Komputerowe wspomaganie projektowania i Grafika komputerowa (na Wydziale Wzornictwa i Architektury w GWSP). Osiągnięcia w upowszechnianiu sztuki to ok. 100 laureatów konkursów plastycznych i fotograficznych na wszystkich szczeblach: międzynarodowym,  ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim. Pani Śmieszek jest także laureatką licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz licznych podziękowań za znaczące osiągnięcia uczniów w dziedzinie artystycznej.

II. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Gerarda Drozda z inicjatywy własnej Prezydenta.

Gerard Drozd, gitarzysta i kompozytor jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, który od osiemnastu lat cieszy się wielką popularności melomanów i na którym co roku występują wybitni wykonawcy i wirtuozi gitary z Polski i ze świata. Dzięki zaangażowaniu pana Drozda upowszechniana jest wśród mieszkańców nie tylko Gliwic, historyczna oraz współczesna muzyka napisana i zaaranżowana na gitarę klasyczną, wykonywana często w towarzystwie innych instrumentów.

III. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla Fundacji Rytm Gliwice.

Fundacja Rytm kontynuuje działalność rozpoczętą przez Stowarzyszenie Rytm polegającą na organizacji festiwalu wyłaniającego młode talenty. W ramach każdej z edycji Festiwalu RYTM Gliwice, Fundacja zorganizowała po 5 koncertów eliminacyjnych, w których brała udział uzdolniona młodzież z całej Polski. Oprócz koncertów eliminacyjnych i samego festiwalu będącego ich ukoronowaniem, Fundacja zorganizowała warsztaty, podczas których młodzi przyszli artyści mogli kształcić swój głos, a także rozwijać repertuar muzyczny i własne muzyczne umiejętności. Wszystkie koncerty, zarówno eliminacyjne, jak i finałowe  organizowane są z udziałem publiczności. Dzięki temu mieszkańcy mogli licznie uczestniczyć w darmowych koncertach.   

IV. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Sebastiana Michałuszka (Nauczyciela plastyki, grafiki i fotografii).

Sebastian Michałuszek jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego (dyplom z grafiki w pracowni Prof. Józefa Knopka). Od 2005 r. pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie prowadzi twórcze zajęcia z plastyki i fotografii. Jest założycielem grupy fotograficznej ACZKOLWIEK, w której od dziesięciu lat uczy i przygotowuje młodzież do udziału w licznych konkursach i startu na renomowane uczelnie artystyczne. Efektem jego pracy są liczne najwyższe nagrody zdobywane przez wychowanków (Michała Patyckiego, Jadwigę Janowską, Małgorzatę Skrzypczyk - studentów Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie). Pan Michałuszek jest także inicjatorem projektu fotograficznego „Portret gliwiczan”, który realizuje od wielu lat,  przy współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury i sportu w mieście.

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury odbędzie się w sobotę 30 września 2017 r. o godz. 18.30 w Ruinach Teatru Miejskiego Victoria. Uroczystość uświetni występ   Maxa Emanuela Cencica wraz z {Oh!} Orkiestrą Historyczną. Koncert odbędzie się w ramach X Międzynarodowego Festiwalu All’Improvviso.

za 2015 r. (przyznane w 2016 r.) – XXIII edycja

 

Dwie  I. nagrody:

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, które w 2016 r. obchodzi 60. lecie istnienia.

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, najstarsze stowarzyszenie jazzowe w Polsce i jedno z najstarszych w Europie, w roku 2016 obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. ŚJC jest prężnie działającym stowarzyszeniem o niekwestionowanej pozycji, stale podejmującym działania w obszarze propagowania muzyki jazzowej, improwizowanej, czego skutkiem jest systematyczny wzrost liczby odbiorców tej formy sztuki muzycznej. Członkami  ŚJC są wybitne osobowości, dziennikarze muzyczni, muzycy, w tym muzycy młodego i średniego pokolenia sceny jazzowej i bluesowej (Piotr Schmidt, Bartek Pieszka, Przemek Strączek, Arek Skolik, Kajetan Drozd) Stowarzyszenie było inicjatorem bądź współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych (Boom Jazz, Rawa Blues, Metalmania, festiwal w Jarocinie), w tym działań cyklicznych realizowanych od lat (cykl koncertów pn. Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Międzynarodowy Festiwal JAZZ W RUINACH). Stowarzyszenie wspiera zespoły i muzyków, jest wydawcą i promotorem ich płyt.

 • za całokształt twórczości artystycznej dla pani Heleny Szuby

– plastyczki, która uprawia niezwykle trudną i pracochłonną technikę malarską – batik, polegającą na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niezamaskowane warstwą wosku. Jej prace prezentowane były na wielu prestiżowych wystawach i przeglądach w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Moje Miasto”, w którym zdobyła m.in. Nagrodę Główną Prezesa ZPAP. Artystka prowadzi: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych; współpracuje z organizacjami społecznymi; od 20 lat jest nauczycielką w szkole podstawowej w Gliwicach.

Trzy II. nagrody:

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania dla pana Dariusza Opoki Prezesa Stowarzyszenia GTW.

Jako Prezes Stowarzyszenia GTW od 12 lat działa na rzecz mieszkańców, upowszechniając kulturę i wspierając młodych twórców. Projekty realizowane przez stowarzyszenie to m.in. cykle koncertów: Alternative Night, Winter Reggae, Festiwal HIP HOP, Finał WOŚP (od 2004 r.). Jest pomysłodawcą Stacji Artystycznej Rynek oraz jednym z pomysłodawców magazynu „HydeParkNews”. W przeszłości  p. Opoka organizował Festiwal Filmów GOFFR  oraz Festiwal Morza nad Kanałem.

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Mirosława Rakowskiego byłego Prezesa Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club.

Wielkiego pasjonata, związanego ze środowiskiem śląskich jazzmanów i ze stowarzyszeniem już w latach 60. Funkcję prezesa Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club sprawował społecznie w latach 2001-2015. Od momentu przejęcia tej funkcji podejmował działania pozwalające na przełamanie kryzysu, w którym stowarzyszenie znalazło się w latach 90. W chwili obecnej można już powiedzieć, że cel jaki sobie wyznaczył, a był to - powrót do dobrych tradycji Śląskiego Jazz Clubu - udało mu się zrealizować. Mirosław Rakowski jest pomysłodawcą cyklu koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” oraz Międzynarodowego Festiwalu „Jazz w Ruinach” - festiwalu młodego jazzu, młodych wschodzących gwiazd muzyki improwizowanej. To największa impreza organizowana przez Śląski Jazz Club, a zarazem najbardziej spektakularny sukces byłego prezesa.

 • za ochronę dziedzictwa kulturowego w 2015 roku dla pana Damiana Recława - muzealnika i historyka, pracownika Muzeum, starszego kustosza, kierownika Działu Historii i Dokumentacji Zabytków, który od wielu lat (jako redaktor) zajmuje się wydawnictwami Muzeum. 

Autora wielu wystaw związanych z historią Gliwic i Górnego Śląska, m.in. „Górny Śląsk w starej fotografii”, wystawy historycznych map Śląska, wystawy poświęconej górnośląskiemu przemysłowi, a także współautora stałej ekspozycji „Gliwice miasto wielu kultur”. Damian Recław jest autorem, wydanej w 2015 r. przez Muzeum publikacji książkowej: „Przemysł Górnego Śląska na dawnej fotografii (do 1945 r.) ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. T. 1 Górnictwo”, nagrodzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Nagrodą za wydarzenie muzealne roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe”.

III. nagroda

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania dla pani Anny Zawiszy-Kubickiej  - Prezesa Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP, artystki plastyczki.

Reaktywowała okręg gliwicki ZPAP, przez dziesięć lat prezesury przyciągnęła do związku młodych absolwentów ASP, zorganizowała 184 wystawy prezentując dorobek artystów z całej Polski, pomysłodawczyni Gliwickiego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”, który w 2016 r. organizowany był już dziewiąty raz. W plenerze każdorazowo uczestniczy ok. 25 artystów. W ostatnich latach nawiązała współpracę z Ukraińską Akademią Bankowości w Sumach oraz ze Związkiem Plastyków w Bonn, efektem czego są wspólne plenery i wystawy. Wartym odnotowania jest fakt pozyskania pomieszczeń w Galerii Handlowej ARENA dla  członków ZPAP i stworzenie tam Galerii Sztuki. W 2014 r. odznaczona najwyższym odznaczeniem  związkowym – Złota Odznaką ZPAP za wkład w promocję sztuki i pracę na rzecz Okręgu w Gliwicach.

 


za 2014 r. (przyznane w 2015) – XXII edycja

Równorzędne dwie I nagrody:

I Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2014 r. dla pana Tomasza Pawła Sadownika, artysty muzyka, dyrygenta dwóch chórów: „Calvi Cantores”, „Slavica Musa”. Jednego z najlepszych głosów barytonowych na Śląsku. Od wielu lat będącego orędownikiem kultury muzycznej w Gliwicach i na Śląsku.

Najważniejsze osiągnięcia indywidualne w 2014 r.:

Nagrody za partię solową w nagraniu „Missa de Maria a Magdala” P. Łukaszewskiego wraz z Elżbietą  Grodzką-Łopuszyńską, Śląską Orkiestrą Kameralną oraz Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

 • Orphée d’Or (Złoty Orfeusz) – Grand Prix du Disque Lyrique – Prix Hector Berlioz, najważniejsza francuska nagroda muzyczna za najlepsze nagranie muzyki sakralnej,
 • „Choc de Claccica” przyznana przez francuski magazyn muzyczny,
 • Nominacja do Fryderyków – nagroda polskiego przemysłu fonograficznego – w dwóch kategoriach: Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej orz Album roku muzyka współczesna.

Nagrody otrzymane z prowadzonymi zespołami w 2014 r.:

 • II miejsce dla Chóru „Slavica Musa” na Festiwalu Muzyki Chóralnej „Lubuskie Święto Pieśni” w Sławie,
 • Grand Prix na Festiwalu Pieśni Eucharystycznej w Katowicach dla Chóru „Slavica Musa”.

I Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pana Krzysztofa Rumina, plastyka, uprawiającego grafikę warsztatową, malarstwo, konserwację, a także nauczyciela rysunku, posiadającego duży dorobek w postaci wystaw indywidualnych w całej Polsce i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Francja). Dwukrotnie  zapraszanego do udziału w światowej wystawie Art Award w Japonii. Laureata znaczących nagród w dziedzinie malarstwa i grafiki warsztatowej, m.in. Pracy Roku w latach 1991 – 2013, wyróżnień za plakat w konkursach Muzeum Śląskiego. Odznaczonego przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Artystę biorącego aktywny udział w licznych projektach charytatywnych,
w tym aukcjach organizowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach.

Równorzędne dwie II nagrody:

II Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Katarzyny Cupiał, absolwentki wrocławskiego ASP, animatorki kulturalnej, malarki. Organizatorki licznych przedsięwzięć kulturalnych (wieczorów autorskich, wystaw, koncertów, wykładów, spotkań, warsztatów artystycznych) w latach 2011-2014 w Galerii Secesja, a od 2014 w Stacji Artystycznej Rynek. Organizatorki przedsięwzięcia artystycznego „Kulturalnie Kaczyniec”, a także „Gliwiccy Artyści na rzecz WOŚP”.

II Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pana Leszka Stysia, teatrologa, kulturoznawcy, instruktora teatralnego, instruktora arteterapii, publicysty. Od 20 lat związanego z Teatrem A, który współtworzy jako kierownik literacki, reżyser, aktor, wokalista, od 2011 r. dyrektor artystyczny grupy.

Jedną III Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury w 2014 roku dla Fundacji Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, której działalność oparta jest na dorobku i doświadczeniu gliwickich i śląskich artystów muzyków, stanowiącej stały element gliwickiego życia kulturalnego (cykle koncertowe pn. „Estrada Młodych”, „Mistrzowskie Interpretacje”, „Pożegnanie Lata”).

Oprócz nagród pieniężnych Prezydent Miasta przyznał Nagrodę honorową za upowszechnianie kultury dla pana Przemysława Witkowicza, śpiewaka, kompozytora, artysty chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego. Dysponującego barytonem i kontratenorem. Związanego z gliwicką instytucją od 1989 r. Przez kilka lat prowadzącego zespół GTM Junior, który był pionierskim projektem o ogromnych walorach edukacyjnych. Założyciela niezależnego autorskiego teatru dla dzieci Wit-Wit przywiązującego wielką wagę do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.


za rok 2013 (przyznane w 2014 r.) – XXI edycja

w kategorii ochrony kultury:

I. Nagroda dla Bożeny Kubit, etnografki, muzealnika, starszego kustosza, kierownika Działu Etnografii w gliwickim Muzeum.

Przygotowała kilkanaście znaczących wystaw. W ostatnich latach realizowała wieloletni autorski cykl o wielokulturowości Gliwic, na który złożyły się m.in. wystawy poświęcone Ormianom, Ewangelikom, Żydom i Kresowianom. Ekspozycje podejmowały nowatorskie, nie prezentowane wcześniej tematy i poprzedzone były badaniami archiwalnymi i terenowymi. Każdorazowo wystawom towarzyszyły tematyczne publikacje i rozwijające temat konferencje naukowe, pokazy filmów, spotkania. Ostatni projekt Bożeny Kubit to ubiegłoroczne przedsięwzięcie o międzynarodowym znaczeniu pt. „Schönwald – wieś z przeszłości”, dotyczące Bojkowa – obecnie gliwickiej dzielnicy. Objęło wystawę czasową, publikację książkową oraz „Dzień Schönwaldzki”..

w kategorii twórczość artystyczna

I. Nagroda dla Krzysztofa Kobylińskiego, kompozytora i pianisty, za całokształt twórczości .

Kompozytor i pianista prowadzący międzynarodową grupę muzyczną KK Pearls. Nagrał ponad 20 albumów, m.in. wspólnie z muzykami pochodzącymi z wielu kontynentów. Jest autorem muzyki do musicalu dziecięcego „Kosmiczne trawy”, spektakli teatralnych „Łaźnia” i „Złoto króla Megatona”, a także piosenki do serialu telewizyjnego „Tulipan”. Laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych w 1974 r. w Kaliszu oraz II nagrody w Konkursie Muzyki Elektronicznej Polskiego Radia i Telewizji w 1988 r. w Warszawie. Jest inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych PALMJAZZ w Gliwicach. W tym roku odbędzie się już piąta edycja imprezy.

II. Nagroda dla Andrzeja Skorupy (aktor wokalista, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego) oraz Czesława Ratki – inżynier elektryk, laureat tegorocznej nagrody Instytutu Cervantesa w Polsce za literackie tłumaczenie na język polski chilijskiej epopei narodowej „La Araucana” autorstwa Alfonsa de Ercilla y Zuniga.

Andrzej Skorupa – aktor wokalista, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego, absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Studia GTM Junior przy GTM. Jest laureatem I Europejskiego Festiwalu Duetów Operetkowych i Musicalowych w Poznaniu (2009 r.). Występował w musicalach „Chicago”, „Piękna i Bestia”, „My Fair Lady”, „Skrzypek na dachu”, „Lalka” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także w spektaklach młodzieżowych GTM Junior. Od 2009 r. związany jest z gliwicką sceną. Na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego zagrał m.in. Chada w „High School Musical”, Claude’a Bukovsky’ego w „Hair”, Terka w „Tarzanie” i pilota w „Małym Księciu”. Za tę ostatnią rolę był nominowany do Złotej Maski w kategorii „Najlepsze przedstawienie dla młodych widzów”. Gościnnie występuje także na stołecznych scenach w Och-Teatrze i Teatrze Komedia.

Czesław Ratka – inżynier elektronik, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zafascynowany historią odkrycia i podboju Ameryki. Jest autorem literackiego tłumaczenia na język polski chilijskiej epopei narodowej „La Araucana” autorstwa Alfonsa de Ercilla y Zuniga. To jedno z najważniejszych dzieł literackich okresu Renesansu, chwalone przez Cervantesa i Voltaire’a, dotychczas prawie zupełnie nieznane w Polsce. Czesław Ratka za swój przekład otrzymał prestiżową Nagrodę Instytutu Cervantesa w Polsce za Tłumaczenia Literackie 2013 rok.

III. Nagrodę przyznano artystce plastyczce Izabeli Łęskiej.

Artystka plastyczka, absolwentka grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiowała również w École Supérieure d’Art de Clermont Metropole we Francji. Obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Druku Wypukłego w Katedrze Grafiki macierzystej uczelni. W 2013 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem, który został umieszczony na stronach „Najlepszy Dyplom 2013” Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w ramach promocji młodych artystów. Izabela Łęska jest bardzo aktywna artystycznie i – mimo młodego wieku – może pochwalić się znaczącym dorobkiem. Brała udział w wielu prestiżowych przedsięwzięciach i wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (np. Passion For Freedom 2013 w Londynie czy Usb Shuffle Show w Berlinie). Jest laureatką m.in. nagrody I Spotkań Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej w 2013 r., finalistką Artystycznej Podróży Hestii 2013. Była też nominowana do Talentów Trójki w kategorii „Sztuki Wizualne”.


za rok 2012 (przyznane w 2013) – XX edycja

w kategorii twórców:

I. Nagrodę dla Marii Magdaleny Polak, powieściopisarki, scenarzystki i architektki.

Pani Polak zadebiutowała w 1994 r. w tygodniku „Przekrój” opowiadaniem „Mgła”. Jest autorką powieści „Księga motyli”, „Ptaszyna” i sztuki teatralnej „Siostrzyczki biorą wszystko”, będącej w repertuarze Teatru Bagatela w Krakowie. W ubiegłym roku napisała powieść „Pozłacany róg”, która jest pierwszą częścią 5 - tomowej sagi ukazującej losy kilku pokoleń rodzin polskich. Jest laureatką międzynarodowego konkursu im. Zbigniewa Cybulskiego „Interscenario 2009” za scenariusz do filmu fabularnego „Chwila wahania”.

II. Nagrodę dla Wojciecha Proniewicza, wybitnie uzdolnionego skrzypka.

Pan Proniewicz ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Gliwicach oraz Akademię Muzyczną w Warszawie. W 2010 r. wydał swoją debiutancką płytę. Kolejna płyta (z zespołem Camerata Vistula) otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2009. Jako solista koncertował m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, orkiestrą Sinfonia Iuventus, występując pod batutą m.in. Jerzego Maksymiuka. Jest laureatem licznych konkursów skrzypcowych, uczestnikiem prestiżowych festiwali. Telewizja Polska nakręciła i wyemitowała film pt. „Impresja na skrzypce”, w całości poświęcony osobie skrzypka.

III. Nagrodę dla Adama Styrylskiego, artysty plastyka.

Pan Styrylski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czynnym i aktywnym członkiem Związek Polskich Artystów Plastyków
w Gliwicach, cenionym twórcą o bogatym dorobku artystycznym. Brał udział w licznych wydarzeniach w kraju i poza granicami, prezentując malarstwo o najwyższym poziomie. Na swoim koncie ma ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

w kategorii upowszechniania kultury (nagrody indywidualne):

I. Nagrodę za upowszechnianie kultury muzycznej dla Henryka Pielichowskiego, nauczyciela i instruktora nauki gry na gitarze.

Pan Pielichowski prowadzi naukę gry na gitarze akustycznej i elektrycznej w Młodzieżowym Domem Kultury. Jest niestrudzonym propagatorem gitary
i wspólnego muzykowania wśród gliwickiej młodzieży, inicjatorem wielu koncertów oraz festynów szkolnych i osiedlowych.

II. Nagrodę dla Jakuba Lubiny, prezesa Towarzystwa Kulturalnego FUGA.

Pan Lubina jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej „ALL’IMPROVVISO” - niepowtarzalnej imprezy, w ramach której występują artyści światowego formatu. Wraz z kolejnymi edycjami zdobywa coraz większą popularność i wysokie oceny widzów, krytyków, mediów i wykonawców, którzy przyjmują zaproszenia do Gliwic. Przedsięwzięcie nazwane zostało przez prasę „małym festiwalem wielkich wydarzeń”.

w kategorii upowszechniania kultury (nagroda zbiorowa):

Nagrodę dla Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.

Akademicki Zespół Muzyczny działa od 17 lat. W tym okresie zdobył niekwestionowaną pozycję w środowisku lokalnym i w regionie, którą potwierdziły liczne nagrody i wyróżnienia. AZM wydał kilka płyt, jest także organizatorem licznych imprez muzycznych w mieście m.in. Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych „Musica pro Europa”. Ostatnie sukcesy zespołu (w 2012 r.) to m.in.: wydanie płyty z kolędami „Merry ChristmAZM”, na której znalazły się utwory nagrodzone podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze w 2011 r., zdobycie dwóch srebrnych i dwóch brązowych medali podczas konkursu International Choral Singing Competition „Seghizzi 2012” w Gorizii.


za rok 2011 (przyznane w 2012 r.) – XIX edycja

w kategorii twórców:

 • Janina Walas.
 • Krystyna Łukasik.
 • Krzysztof Siwczyk

w kategorii młodych twórców:

 • Piotr Schmidt

w kategorii upowszechniania kultury:

 • Agnieszka Piotrowska-Prażuch.
 •  Aleksandra Kwolek.
 • Sebastian Michałuszek

 Nagrody Honorowe:

 • Nagroda honorowa za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego dla Grzegorza Krawczyka, dyrektora Muzeum w Gliwicach.
 • Nagroda honorowa za upowszechnianie kultury muzycznej dla śp. Norberta Blachy (pośmiertna)

za rok 2010 (przyznane w 2011) - XVIII edycja

 • w kategorii twórców:
  • Maria Bereźnicka-Przyłęcka
  • Krzysztof Korwin Piotrowski
 • w kategorii upowszechniania kultury:
  • Piotr Chlipalski
  • Aleksander Smoliński
 • w kategorii upowszechniania kultury (nagroda zbiorowa):
  • Towarzystwi Kulturalne FUGA

Oprócz nagród Prezydent Miasta Gliwice przyznał także wyróżnienia z nominacją do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2012 r. następującym osobom:

 • w kategorii twórców:
  • Andrzej Marczuk
 • w kategorii młodych twórców:
  • Piotr Schmidt
 • w kategorii upowszechniania kultury:
  • Aleksandra Kwolek

Prezydent Miasta Gliwice przyznał medal 750. lecia powstania miasta za pracę na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków Gliwic pani Annie Kwiecień.


za 2009 rok (przyznane w 2010 r.) - XVII edycja

 1. Damian Recław
 2. Mirosław Wszołek
 3. Anna Zawisza - Kubicka
 4. Wojciech Różak
 5. Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Wyróżnienia z nominacją do nagrody w kategorii upowszechniania kultury w  roku następnym otrzymali:

 • Piotr Chlipalski
 • Aleksander Smoliński
 • Wojciech Waleczek

za 2008 r. (przyznane w 2009r.) - XVI edycja

 1. Jan Lessaer
 2. Dominika Płonka
 3. Kajetan Drozd
 4. Magdalena Duda-Patraszewska i Jerzy Patraszewski

za 2007 r. (przyznane w 2008r.) - XV edycja

 1. Marian Bietkowski
 2. Karolina Glazer
 3. Tomasz Iwasiów
 4. Zespołu Form Tanecznych SALAKE
 5. Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego – GLIWICKIE METAMORFOZY

Nagroda honorowa:

 • Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II

za 2006 r. (przyznane w 2007r.) - XIV edycja

 1. Andrzej Bogusław Górski
 2. Jan Śliwka
 3. Aleksander Nowak
 4. Bartosz Pieszka
 5. Andrzej Schmidt
 6. Jan Ballarin
 7. Akademicki Zespół Muzyczny
 8. Stowarzyszenie „SZANSA”.
 9. Teresa Wojtok

Nagroda honorowa:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny

za 2005 r. (przyznane w 2006r.) - XIII edycja

 1. Arkadiusz Skolik
 2. Dariusz Kupiński i Jakub Lubina (duet gitarowy)
 3. Stanisław Słodowy
 4. Maria Buczkowska-Szewczenko
 5. Mirosław Rakowski

Wyróżnienia

 • Magdalena Sowa
 • Olga Orzechowska i Wojciech Durczok

Nagroda honorowa:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny

za 2004 r. (przyznane w 2005r.) - XII edycja

 1. Mariusz Kozubek
 2. Tomasz Biernacki
 3. Jan Strządała
 4. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
 5. Ewa Kowalczyk
 6. Marta Zajączyska-Kowalska
 7. Małgorzata Zalewska-Zemła
 8. Barbara Bień
 9. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

Dyplomy honorowe:

 • Maciej Bożydar Przebieracz
 • Andrzej Jarczewski
 • Państwowa Szkoła I i II stopnia
 • Muzeum
 • Grażyna Lazar

za 2003 r. (przyznane w 2004r.) - XI edycja

 1. Jolanta Kremer
 2. Piotr Wróbel
 3. Jerzy Lewczyński
 4. Ryszard Buczek
 5. 19 Gliwicka Drużyna Harcerska

Dyplom honorowy

 • Bronisława Fitak-Chodyna

za 2002 r. (przyznane w 2003r.) - X edycja

 1. Krzysztof Nitsch
 2. Jagienka Zając
 3. Anna Lis
 4. Teresa Postuła
 5. Jan Dudziński

Dyplomy honorowe:

 • Impresariat GTM
 • Grażyna Przybył

za 2001 r. (przyznane w 2002r.) - IX edycja

 1. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 2. Krzysztof Siwczyk
 3. Jolanta Foryst
 4. Jakub Sarwas

za 2000 r. (przyznane w 2001r.) - VIII edycja

 1. Jan Ballarin
 2. Wojciech Całka
 3. Henryk Wicherek
 4. Tadeusz Stapowicz

za 1999 r. (przyznane w 2000 r.) - VII edycja

 1. Maria Popławska
 2. Krzysztof Chlipalski
 3. Lesław Nowara

za 1998 r. (przyznane w 1999 r.) - VI edycja

 1. Urszula Biel
 2. Gerard Drozd
 3. Stefan Listosz
 4. Eugeniusz Siwiec

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy Kina "AMOK"

za 1997 r. (przyznane w 1998 r.) - V edycja

 1. Jerzy Lewczyński
 2.  Jacek Schmidt
 3. Jacek Ropski
 4. Katarzyna Magdalena Warachim
 5. Barbara Bień
 6. Zofia Dąbrowska

za 1996 r. (przyznane w 1997r.) - IV edycja

 1. Ingeborga Wrzołek
 2. Wojciech Waleczek
 3. Henryk Choliński
 4. Władysław Gębczyk
 5. Zespół Wokalno-Recytatorski "Weterani"
 6. Orkiestra Dęta KWK "Gliwice"

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy MBP

za 1995 r. (przyznane w 1996r.) - III edycja

 1. Krzysztof Nitsch
 2. Joanna Pudlik
 3. Wojciech Hüpsch
 4. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
 5. Orkiestra Dęta KWK "Sośnica"

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy Muzeum

za 1994 r. (przyznane w 1995r.) - II edycja

 1. Kinga Chełmińska (Genowefa Żłobińska-Moras)
 2. Krystyna Moszyńska
 3. Kazimierz Paprocki
 4. Stanisław Słodowy
 5. Jan Strządała
 6. Mieczysław Błaszczyk
 7. Witold Cichocki
 8. Gliwicki Kwartet Gitarowy (Tomasz Bojczuk, Krzysztof Ruta, Piotr Skwara, Rafał Wójcik)
 9. Grażyna Jędrzejewska
 10. Jarosław Kuchta, Ilona Ilczuk (para taneczna)
 11. Wojciech Różak
 12. Andrzej Tomala
 13. Aleksander Żurawicki

za 1993 r. (przyznane w 1994r.) - I edycja

 1. Jan Ballarin
 2. Matria Lepszy
 3. Jan Lessaer
 4. Katarzyna Rzeszutek,
 5. Katarzyna Sokala,
 6. Piotr Zieliński