„Pless / Pszczyna”

Dodano: 29.11.2018 / drukuj / pdf
Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku
Czas wydarzenia: 
2019-03-07 18:00
Miejsce wydarzenia: 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. księcia Józefa Poniatowskiego 14)
Tematyka wydarzenia: 
wykład z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku”
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Wykład Sławomira Pastuszki na temat żydowksiej historii Pszczyny. Wstęp wolny.

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna. Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu.

Pszczyna, niewielkie i swego czasu znaczące górnośląskie miasto, a w nim niewielka acz bardzo prężna i dynamiczna gmina żydowska. Jak wyglądało życie codzienne jej członków? Jakie spotykały ich losy? Co zostawili po sobie dla następnych pokoleń? Aby się tego dowiedzieć, wspólnie przeniesiemy się w przeszłość, tą dalszą i bliższą, aby poznać ciekawy świat społeczności, po której obecnie pozostało tylko kilka osób, materialne dziedzictwo, ale przede wszystkim cenne świadectwo życia.

 

Kategorie wydarzenia: