„Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku)” Piotra Boronia

Dodano: 26.09.2019 / pdf
slider
Czas wydarzenia: 
2019-10-04 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
Tematyka wydarzenia: 
promocja książki i spotkanie z autorem dr. hab. Piotrem Boroniem
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Od Andrzeja [Andreasa] Knofila z XV wieku, przez czasy, kiedy urząd gliwickiego burmistrza piastowali Stanisław Galasek (1557), Jerzy Nerzka (1558), Marcin Triller (1577), Jerzy Dzierzek (1588-1589), Andrzej Staffek (przed 1593), Walentyn Obeszlo (1596, 1599-1600, 1602-1603), Marcin Strzoda (1601), Walentyn Michałek (1616-1620), Jerzy Mandel (1620-1623), Jan Frölich (1623-1644), Maciej [Matys, Matiasz] Foltek (1644-1645)… aż po Martina Elsnera (1747-1808) - jako pierwsze miasto na Górnym śląsku Gliwice mogą się poszczycić pełną listą biogramów wszystkich swoich najstarszych włodarzy. Biogramy gliwickich burmistrzów, poczynając od najdawniejszego okresu dziejów naszego miasta do 1808 r., opracował dr hab. Piotr Boroń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na spotkanie z autorem publikacji Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku)  zapraszamy w piątek, 4 października do Willi Caro o godz. 17.00. Prowadzić je będzie Damian Recław - kierownik Działu Historii Muzeum Gliwicach. Opracowanie biogramów gliwickich burmistrzów było możliwe dzięki wieloletnim badaniom dr hab. Piotra Boronia nad historią Gliwic w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Książka jest rezultatem pionierskiego podejścia autora w wyborze metody badawczej i tematu. Przygotowując opracowanie o gliwickich burmistrzach do 1808 r. (jako jej datę końcową przyjęto pruską reformę miejską po klęsce w wojnie z Napoleonem), szeroko wykorzystał metody badawcze stosowane w prozopografii. To nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem cech charakterystycznych większych zbiorowości ludzkich, przeważnie wybranych elit władzy.

Kategorie wydarzenia: