„Abstrakcje”

Dodano: 14.02.2020 / pdf
slider graficzno-teksotwy (informacja w treści wydarzenia)
Czas wydarzenia: 
2020-03-06 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)
Tematyka wydarzenia: 
wernisaż wystawy
Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Słownikowo abstrakcja w sztukach plastycznych określana jest jako dzieło pozbawione naśladownictwa, cech ilustracyjności. Abstrakcja nie ma na celu przedstawiania w realistyczny sposób otaczającej nas rzeczywistości, a wręcz przeciwnie.

Abstrakcja stwarza przestrzenie, które nie mają odniesienia w realnym świecie, tym samym nie mają przypisanych cech, nazw czy znaczeń. Dzięki czemu zarówno przed autorem prac jak i odbiorcą otwierają się nowe możliwości interpretacyjne, ponieważ samemu można nadać pracom wartości, przesłania. Abstrakcja daje możliwości pokazania własnego sposobu postrzegania rzeczywistości, dodatkowo rozwijając percepcję i wyobraźnię.

Tak interpretowaną abstrakcję pokazujemy naszymi fotografiami – prace przedstawiają codzienne otoczenia w niestandardowym, kreatywnym i artystycznym ujęciu. Grupa Connect z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach serdecznie zaprasza na wspólne interpretowanie zdjęć podczas wernisażu.

Kategorie wydarzenia: