„Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”

„Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”

„Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”

Opublikowane: 04.01.2022 / Sekcja: Kulturalne  Wystawa 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Biblioteka Centralna (ul. Tadeusza Kościuszki 17) 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

W 2018 roku wśród rodzinnych pamiątek Stanisława Ligonia został odnaleziony niezwykły album – w czasie pobytu w Palestynie Stanisław Ligoń miał ze sobą aparat fotograficzny i podróżując fotografował miejsca, zabytki i życie codzienne mieszkańców. Wiele z nich przedstawia przebywających tam Arabów, Żydów, polskich emigrantów i żołnierzy. Fotografie stanowią niezwykły dokument pokazujący Ziemię Świętą w latach II wojny światowej. Są też dowodem na nieznany dotąd talent Stanisława Ligonia, który jawi się również jako wyborny dokumentalista. Znamy Ligonia jako wszechstronnego twórcę – artystę malarza, radiowca, polityka, twórcę teatralnego, ale do tej pory nie poznaliśmy go jako fotoreportera.

W 2019 roku, w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich, Biblioteka Śląska zrealizowała projekt pn. „Stanisław Ligoń artysta działacz plebiscytowy”. Jego celem było przypomnienie nie tylko wybitnych dowódców powstańczych z okazji 100-tnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, ale również przywrócenie społecznej świadomości wielu postaci zasłużonych dla „sprawy polskiej na Śląsku”. Jednym z nich był właśnie popularny „Karlik z Kocyndra” – Stanisław Ligoń. W ramach tego projektu powstała m.in. prezentowana wystawa.