Aktualności | Czyste Powietrze 2023. Duże zmiany!

Czyste Powietrze 2023. Duże zmiany!

fot. Freepik

Czyste Powietrze 2023. Duże zmiany!

Opublikowane: 03.01.2023 / Sekcja: Ekologia  Miasto 

Masz jednorodzinny dom lub wydzielone w takim budynku mieszkanie z przestarzałym piecem bądź kotłem węglowym do koniecznej wymiany oraz niewysokie dochody? Szukając środków na pokrycie inwestycji, możesz pozyskać dofinansowanie w ramach najnowszej edycji rządowego programu Czyste Powietrze. Od 3 stycznia obowiązują w nim wyższe progi dochodowe i dofinansowanie. 

Kto może się starać? 

Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 tys. zł.

Na co?

Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

Ile można zyskać?

  • przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – maks. 66 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
  • przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – maks. 99 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
  • przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – maks. 135 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze z prefinansowaniem

Można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach tzw. prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy. Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO i NAJWYŻSZEGO. Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.

Szersze informacje

Gliwicki punkt programu Czyste Powietrze (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.