Aktualności | Filtruje, odwadnia i „prasuje” osady. Kolejna innowacja w PEC – Gliwice

Filtruje, odwadnia i „prasuje” osady. Kolejna innowacja w PEC – Gliwice

fot. D. Nita-Garbiec / arch. UM w Gliwicach

Filtruje, odwadnia i „prasuje” osady. Kolejna innowacja w PEC – Gliwice

Opublikowane: 26.01.2024 / Sekcja: Ekologia  Inwestycje  Miasto 

Do zmodernizowanej przed rokiem od podstaw, ultranowoczesnej oczyszczalni ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła w gliwickim PEC-u dostarczono komorową prasę filtracyjną. To ważny element stworzonej tam kilkupoziomowej instalacji grawitacyjnej, spełniającej najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe i będącej jednocześnie pierwszym rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany Park Zielonej Energii.

Nowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych zlokalizowana jest w kompleksie PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, w murach dawnej przepompowni. Jej trzyletnia, warta ok. 7 mln zł modernizacja i kompleksowa przebudowa zakończyła się uruchomieniem w ubiegłym roku specjalnie zaprojektowanej instalacji grawitacyjnej z całkowicie zautomatyzowanymi węzłami technologicznymi. Pozwalają one na precyzyjne usuwanie metali ciężkich i siarczanów ze ścieków przemysłowych ciepłowni, następnie ich dalsze oczyszczanie poprzez rekarbonizację (czyli dodanie do strumienia płynnego dwutlenku węgla obniżającego pH ścieków do bezpiecznego poziomu), a także na filtrację końcową, wraz z zagęszczaniem oraz odwadnianiem oddzielonych w całym tym procesie osadów. 

Zamontowana niedawno prasa filtracyjna pozwala na istotne zmniejszenie ilości osadów, które po odwodnieniu i sprasowaniu do postaci tzw. placka filtracyjnego będą zdecydowanie łatwiejsze do zagospodarowania. W ten sposób oczyszczalnia ścieków przemysłowych PEC – Gliwice wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju – zauważa Krzysztof Szaliński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Cykl pracy wielkogabarytowej prasy filtracyjnej rozpoczyna napełnianie. Najpierw specjalna pompa wtłacza do komór prasy filtrowaną zawiesinę, a ciecz przepływa przez tkaninę filtracyjną, na której zatrzymują się i gromadzą elementy fazy stałej. Tak tworzy się coraz grubsza warstwa nazywana plackiem filtracyjnym. Gdy opory przepływu cieczy i ciśnienie w komorach rosną, ilość odcieku maleje aż do zupełnego zaniku. Odwodniony osad (placek filtracyjny) jest następnie samoczynnie zrzucany do kontenera osadu odwodnionego ustawionego pod prasą.

W niedalekiej przyszłości zarówno prasa filtracyjna, jak i pozostałe rozwiązania zastosowane w nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych PEC – Gliwice mają wspomagać Park Zielonej Energii. Jego stworzenie – dzięki rozbudowie kompleksu miejskiej ciepłowni o blok parowy – pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców z komunalnych odpadów resztkowych niedających się już odzyskać poprzez segregację i recykling. Tym samym Park Zielonej Energii będzie uzupełnieniem przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami, pozwalając na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz znaczące ograniczenie zużycia wody i eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu. 

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na kolejne lata. Koszt inwestycji sięga ok. 300 mln zł. Do jej realizacji niezbędne będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w sprawie których toczą się już rozmowy z kierownictwem NFOŚiGW) oraz budżetu Miasta Gliwice. 

(kik)
 

Prasa filtracyjna w oczyszczalni ścieków przemysłowych PEC – Gliwice