Aktualności | OdzyskujeMY! Odpady to surowce

OdzyskujeMY! Odpady to surowce

fot. Pixabay

OdzyskujeMY! Odpady to surowce

Opublikowane: 07.12.2022 / Sekcja: Ekologia  Miasto  Życie i styl 

Po pierwsze: unikaj niepotrzebnych zakupów i nie produkuj ton śmieci. Po drugie: jeżeli coś kupujesz, staraj się z tego zrobić dobry (i długi!) użytek. A po trzecie: jeżeli już musisz coś wyrzucić, to pamiętaj o segregacji. Tylko odpowiednio posegregowane śmieci mogą trafić do recyklingu. Zgodnie z planem w 2022 roku 25% wszystkich odpadów komunalnych z Gliwic ma zyskać „drugie życie”.

Większość odpadów to nie śmieci, a surowce, które po przerobieniu mogą wrócić do użytku – z tą tezą w dobie zalewającej nas fali jednorazowych opakowań nikt nie dyskutuje. Co roku miasto zwiększa ilość odpadów przekazywanych recyklerom. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

W 2021 roku poziom recyklingu wynosił 20%, a Gliwicom udało się osiągnąć 22,16%. W 2022 roku poprzeczka podnosi się do 25%, żeby w następnych latach rosnąć już o 10% rocznie (35% za 2023 rok, 45% za 2024 rok i 55% za 2025 rok). 

Oznacza to, że już za kilka lat ponad połowa odpadów musi być przygotowana do ponownego wykorzystania. Te poziomy są miastu narzucane przez przepisy unijne i rozporządzenia ministra środowiska.

W Gliwicach wszystkie odbierane od mieszkańców odpady są segregowane. Niektóre poddawane są recyklingowi – to te, z których można odzyskać surowce do produkcji nowych towarów, np. plastikowych, szklanych czy papierowych. Inne, choć nie mogą być uwzględniane podczas wyliczania poziomu recyklingu, są także przetwarzane i wykorzystywane między innymi do produkcji paliw alternatywnych, rekultywacji terenów zielonych (np. parków, skwerów) czy jako dodatki do mieszanek cementowych.

Nie odzyskujesz? Zapłacisz za to!

Warto wiedzieć, że obecnie Gliwice znajdują się w stosunkowo nielicznej grupie śląskich miast, które w ubiegłym roku osiągnęły wymagany poziom recyklingu. Mieszkańcy gmin, którym się to nie udało, płacą kary. Gra toczy się przede wszystkim o nasze środowisko naturalne, ale także o nasze portfele.

Mieszkańcy Gliwic coraz bardziej świadomie podchodzą do recyklingu, o czym świadczy malejąca ilość odpadów zmieszanych. W 2021 roku średnio miesięcznie w Gliwicach odbierano 3180 ton. Natomiast od stycznia do października 2022 roku jest to średnio 2895 ton odpadów zmieszanych miesięcznie.

Odpady są segregowane i umieszczane w przydomowych kontenerach, mieszkańcy mogą też przywozić inne typy posegregowanych odpadów (na przykład opony, elektrośmieci, gruz) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej. Od stycznia 2023 roku pracownicy PSZOK-u będą weryfikować adresy, z których pochodzą przywiezione do punktu odpady z listą nieruchomości, za które wnoszona jest opłata śmieciowa. Pozwoli to wyeliminować próby oddania odpadów przez osoby nieuprawnione (a na obsługę których składają się wszyscy mieszkańcy).

3 × U = unikaj, użyj ponownie, utylizuj

Żeby każdego roku można było realizować coraz bardziej wyśrubowane normy recyklingowe, potrzebna nam ogólnomiejska mobilizacja. W 2023 roku, kiedy uda się podsumować, ile odpadów przygotowano do recyklingu w 2022 roku (i sprawdzeniu, czy tegoroczne wyzwanie – 25% – zostało spełnione), rozpoczniemy na naszych łamach ekokampanię informacyjną. 

Naszym mottem będzie zasada 3 × U, czyli unikaj (redukuj powstawanie odpadów – nie kupuj niepotrzebnych rzeczy), użyj ponownie (wielokrotnie), a w ostateczności: utylizuj (segreguj odpady).

3 razy U