Aktualności | Gliwice zyskały nowoczesną halę sportową

Gliwice zyskały nowoczesną halę sportową

Fot. G. Ożga/ UM w Gliwicach

Gliwice zyskały nowoczesną halę sportową

Opublikowane: 12.03.2024 / Sekcja: Inwestycje  Miasto  Sport 

Nowoczesna hala sportowa o powierzchni niemal 650 m², mogąca pomieścić nawet 280 osób, z zapleczem szatniowo-sanitarnym, miejscem na ściankę wspinaczkową, niezbędnym wyposażeniem sportowym, windą przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługującą istniejącą część budynku szkoły oraz ogrzewana ekologiczną pompą ciepła, powstała przy Zespole Oświatowym FILOMATA. Dzięki wspólnej inwestycji miasta i prywatnej placówki z nowego obiektu skorzystają nie tylko uczniowie szkoły, ale także gliwickie organizacje i stowarzyszenia sportowe, które będą mogły organizować w niej popołudniowe i weekendowe zajęcia. 

Nowa hala sportowa powstała w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA przy ul. Bojkowskiej 20A na Trynku. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępcy Mariusz Śpiewok i Aleksandra Wysocka.

To bardzo ważny dzień dla gliwickiej oświaty, ale i miasta Gliwice, ponieważ naszą bazę licznych obiektów sportowych powiększamy o nową halę przy Zespole Oświatowym Filomata. Warto podkreślić, że wybudowaliśmy ją w naszym gliwickim systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pracownicy FILOMATY, z panią prezes na czele, doprowadzili do wykonania projektu i dopilnowali wszelkich formalności. Pozostało wybudować halę, co zrealizowaliśmy. Na tym jednak nie kończy się nasze partnerstwo w zakresie zarządzania obiektem, z którego na co dzień korzystać będą uczniowie szkoły. Popołudniami, wieczorami i w weekendy hala będzie bowiem udostępniana gliwickim organizacjom i towarzystwom sportowym, aby obiekt był maksymalnie wykorzystywany – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Prace budowlane w ramach inwestycji, realizowanej przez miasto we współpracy z placówką, rozpoczęły się w marcu 2021 roku i trwały do stycznia bieżącego roku. W ich ramach powstała nie tylko nowoczesna hala sportowa. Zmieniło się także otoczenie budynku – powstały chodniki, podjazdy i miejsca postojowe, nasadzono 35 drzew, pojawiło się też nowe ogrodzenie, automatyczne szlabany czy stojaki na rowery.

Z nowego obiektu skorzysta przede wszystkim szkoła, której uczniowie – z powodu braku zaplecza sportowego – do tej pory zmuszeni byli uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego poza siedzibą placówki, co stanowiło duże utrudnienie pod względem organizacji i jakości prowadzonych zajęć.

Dzięki nowemu obiektowi, który bez wątpienia wzbogaca ofertę szkoły, zyskaliśmy miejsce umożliwiające realizację różnorodnych zajęć sportowych, imprez szkolnych czy egzaminów. To znacznie ułatwi pracę nauczycielek i nauczycieli oraz pozwoli na lepszą organizację działań Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Już na etapie składania pisma do zarządu miasta z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania hali przy FILOMACIE, zadeklarowaliśmy, że udostępnimy obiekt tym, którzy będą go potrzebować, dlatego bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Gimnastyki Artystycznej w Gliwicach. Mam nadzieję, że gimnastyczki, które już rozpoczęły treningi w nowej hali, znajdą w niej stałe i dobre miejsce do ćwiczeń oraz rozwijania swoich pasji – przyznała Iwona Guzicka, prezes FILOMATY.

Łączny wkład finansowy miasta w ramach inwestycji wyniósł ponad 8,5 mln zł. Finansowe zaangażowanie szkoły, która przygotowała i sfinansowała dokumentację projektową oraz dotyczącą zmiany źródła ciepła z kotła elektrycznego na pompę ciepła, a także uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów na budowie stanowiło ponad 160 tys. zł. 
Miasto Gliwice od lat współpracuje z FILOMATĄ

Szkoły FILOMATY powstały w 1996 roku z inicjatywy Iwony Guzickiej i Elżbiety Więcław – obecnie prezes i dyrektor placówki. Współpraca placówki z miastem rozpoczęła się już w 1997 roku, gdy szkoła wydzierżawiła od gminy pierwszy obiekt przy ul. Wiejskiej 49, w którym – przy wsparciu rodziców i sympatyków placówki – przeprowadziła generalny remont. W kolejnych latach placówka wydzierżawiła i wyremontowała kolejne dwa miejskie obiekty – w 2004 roku przy ul. Bojkowskiej 20A i w 2009 roku przy ul. Pszczyńskiej 22. Dzięki współpracy miasta ze szkołą i pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym, budynki przeszły termomodernizację, zagospodarowano również teren wokół nich. 

W 2009 roku, założycielki FILOMATY, za swój wkład w rozwój gliwickiej infrastruktury oświatowej, otrzymały nagrodę Gliwickiego Lwa – statuetkę przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gliwice liderom przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy dzięki swojej pasji, wiedzy i zaangażowaniu osiągnęli sukces. 

Obecnie w skład FILOMATY wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa oraz Międzynarodowe Przedszkole, w których kształci się łącznie 467 wychowanków. Placówka doskonale uzupełnia gliwicką ofertę edukacyjną. Choć priorytetem szkoły są indywidualne osiągnięcia i potrzeby każdego ucznia, a tradycyjne oceny prawie całkowicie zastąpił dialog i informacja zwrotna, to nieprzerwanie od 2010 roku Liceum FILOMATY zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc w Gliwicach w rankingu czasopisma Perspektywy. W tym czasie szkoła sześciokrotnie sięgnęła po 1. miejsce, trzy razy zajęła miejsce 2. i pięć razy 3. (ml)

Przecięcie wstęgi w nowej hali sportowej Goście zgromadzeni w nowej hali sportowej Prezydent Gliwic, Adam Neumann z prezes FILOMATY, Iwoną Guzicką Zastępca prezydenta Gliwic, Mariusz Śpiewok z prezes FILOMATY, Iwoną Guzicką Dzieci występujące podczas uroczystego otwarcia hali Sekcja Gimnastyki Artystycznej w trakcie występu Sekcja Gimnastyki Artystycznej w trakcie treningu Sekcja Gimnastyki Artystycznej w trakcie treningu Sekcja Gimnastyki Artystycznej w trakcie treningu