Aktualności | #GliwickieInwestycje. Bliżej przetargu na Chorzowską

#GliwickieInwestycje. Bliżej przetargu na Chorzowską

mat. Biuro Projektów A-PROPOL, Erynek 3D / ZDM w Gliwicach

#GliwickieInwestycje. Bliżej przetargu na Chorzowską

Opublikowane: 12.04.2024 / Sekcja: Inwestycje  Miasto 

Wystąpienie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o wydanie zgody budowlanej na realizację robót przybliża miasto do ogłoszenia przetargu na gruntowną modernizację i nowe zagospodarowanie ulicy Chorzowskiej wraz z terenem po nieczynnym torowisku tramwajowym. Po jego rozstrzygnięciu – jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, jeszcze w tym roku – przyjdzie czas na rozpoczęcie przebudowy ulicy. Prace potrwają ok. 2 lata.

Przypomnijmy – na całej długości ul. Chorzowskiej, od skrzyżowania z ulicami Zabrską, Dąbrowskiego i Poniatowskiego do skrzyżowania z łącznicą DK 88 i ul. Knurowską w Zabrzu, przewidziano przebudowę pasa drogowego, łącznie z realizacją nowej kanalizacji deszczowej. Założono, że wszędzie tam, gdzie jezdnia sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, wydzielone mają być trzy pasy ruchu – dwa do jazdy na wprost (i skrętu w prawo) plus jeden do skrętu w lewo w obszarze skrzyżowań lub istotnych zjazdów publicznych. Na pozostałych odcinkach zaplanowano dwa pasy ruchu, z wykonaniem dodatkowego pasa do skrętu w lewo w miejscach skrzyżowań lub ważnych zjazdów.

Po obu stronach jezdni powstanie bezpieczna i wygodna infrastruktura dla rowerzystów – 3 km wydzielonej ścieżki rowerowej w dawnym śladzie torów (łącznie z wykorzystaniem na ten cel dawnego wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi w obszarze skrzyżowania z ul. Szymanowskiego) oraz prawie 2 km drogi pieszo-rowerowej, ciągnącej się od ul. Dębowej przy lesie komunalnym do granicy z Zabrzem. Obustronny chodnik przewidziano w rejonie zabudowań mieszkaniowych. 

Nowa zieleń – niska oraz wysoka – ma pojawić się na wybranych odcinkach zarówno po stronie północnej ul. Chorzowskiej, przylegającej m.in. do lasu komunalnego (w pasie o szerokości 3 m), jak i po stronie południowej, czyli w dawnym pasie torowiska, o szerokości od 7,5 m do 10 m. 

Z myślą o mieszkańcach zaplanowano również budowę obustronnych zatok postojowych na odcinku zabudowy mieszkaniowej oraz dodatkowego parkingu na wysokości ul. Chorzowskiej 54-64 (przy istniejących obiektach o funkcji handlowo-usługowo-produkcyjnej). Przewidziano ponadto budowę wydzielonych zatok autobusowych wraz z uporządkowaniem peronów przystankowych i zabudową wiat, a także montaż elementów małej architektury. Dodatkowo, w związku ze zgłaszanymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach trudnościami i zagrożeniami związanymi z włączaniem się do ruchu autobusów wyjeżdżających z zajezdni, uwzględniono w planach zastosowanie tam nowej sygnalizacji świetlnej skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu łącznicy DK 88 i ul. Knurowskiej w Zabrzu.

Szacunkowy koszt inwestycji sięga obecnie ok. 82 mln zł, dlatego kluczowe może być pozyskanie przez miasto dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

(kik)