Aktualności | Przebudowa układu drogowego przy stacji Gliwice Łabędy coraz bliższa

Przebudowa układu drogowego przy stacji Gliwice Łabędy coraz bliższa

Planowane rondo turbinowe przy stacji Gliwice Łabędy. Wiz. Biuro Projektów A-PROPOL

Przebudowa układu drogowego przy stacji Gliwice Łabędy coraz bliższa

Opublikowane: 11.04.2024 / Sekcja: Inwestycje  Miasto 

Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na rozbudowę układu drogowego w sąsiedztwie łabędzkiego dworca, na zbiegu ulic Przyszowskiej, Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich i Głównej oraz na fragmencie ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu przy śluzie. To ważna część przedsięwzięcia realizowanego we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która do 2028 roku ma przebudować stację Gliwice Łabędy i wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, wznieść nowy wiadukt nad ul. Strzelców Bytomskich, a także wybudować nowy przystanek kolejowy w rejonie estakady Jana Heweliusza na osiedlu Kopernika. 

Przypomnijmy – w ramach zadania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przewidziano zmianę układu torowego stacji Gliwice Łabędy. Zostanie on przebudowany i przystosowany do obsługi wszystkich podróżnych oraz pociągów towarowych (do 750 m długości). W efekcie powstaną trzy wygodne perony z wiatami, ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem. 

W związku z tym zadaniem przebudowany i poszerzony zostanie wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, na którym znajdzie się peron nr 1. Stamtąd odjeżdżać będą pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna-Koźla. Dojście do peronu będzie możliwe spod wiaduktu – schodami i windą. 

Istniejący wiadukt w rejonie ulic Strzelców Bytomskich i Głównej zostanie rozebrany. Nowy obiekt z peronami 2 i 3 na górze powstanie nad ul. Strzelców Bytomskich. Stamtąd odjeżdżać będą pociągi do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. Dojście do peronów będzie możliwe spod wiaduktu – klatką schodową i windą. 

Pod nowym wiaduktem kolejowym miasto wybuduje czterowlotowe rondo turbinowe zbierające ruch z ulic Przyszowskiej, Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich i Głównej. 

Zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy w poziomie szyn na przedłużeniu ul. Wolności. Nowy układ drogowy będzie dostosowany do rozbudowywanej stacji kolejowej i poszerzonego wiaduktu w rejonie ul. Staromiejskiej. W ramach inwestycji powstaną również zatoki autobusowe, parkingi park&ride oraz bike&ride oraz infrastruktura rowerowa – ciąg pieszo-rowerowy (długości ok. 80 m) oraz droga dla rowerów (o łącznej długości blisko 800 m).

Szacowany koszt miejskiej inwestycji nadzorowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach to ok. 80 mln zł. Planowane rozpoczęcie prac (przy pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu) to połowa tego roku. Na realizację zadania przyszły wykonawca będzie miał 42 miesiące od daty podpisania umowy. Roboty budowlane będą prowadzone w ścisłej koordynacji z inwestycją kolejową.

Przypomnijmy, że do 2028 roku PKP PLK planuje też wybudować nowy przystanek kolejowy Gliwice Kopernik w rejonie estakady Jana Heweliusza. Miasto zrealizuje tam tzw. infrastrukturę towarzyszącą, m.in. parkingi. 

Jak zapowiada PKP PLK, przystanek Gliwice Kopernik będzie połączony z estakadą schodami i windą. Każdy z peronów będzie miał długość 200 metrów. Teren sąsiadujący ze stacją zagospodaruje efektownie Miasto Gliwice, które przewidziało przy ul. Perseusza nowy skwer miejski – park księżycowy, nawiązujący do dokonań patrona dzielnicy, Mikołaja Kopernika. W projekcie skweru, którym obok pozwolenia na budowę dysponuje obecnie Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, przewidziano m.in. budowę obiektów małej architektury, w tym astrolabium, wiaty przystankowej, boksów rowerowych z zadaszeniem, fontanny, tematycznych „kraterów” oraz placów, ciągów pieszych i rowerowych, a także drogi wewnętrznej z parkingiem na 127 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną. Całość ma być w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Od dłuższego czasu dążymy do przekształcenia stacji Gliwice Łabędy w jeden z większych miejskich węzłów przesiadkowych – kolejowo-drogowych, obsługujących w przyszłości m.in. Kolej Metropolitalną oraz dostosowanych do potrzeb mieszkańców korzystających z różnych środków komunikacji i transportu. Podobnie jest z przystankiem Gliwice Kopernik, który również będzie miał charakter węzła przesiadkowego kolejowo-drogowego z niezbędną infrastrukturą parkingową. Dzięki tym inwestycjom, realizowanym we współpracy ze spółką PKP PLK, mieszkańcy z zachodnich dzielnic Gliwic będą mieli zdecydowanie lepszy dostęp do rozmaitych połączeń kolejowych – komentuje Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic nadzorujące inwestycje drogowe w mieście.

(kik)
 

Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy Rejon stacji Gliwice Łabędy