Aktualności | Gminny Program Rewitalizacji – wypełnij ankietę!

Gminny Program Rewitalizacji – wypełnij ankietę!

Gminny Program Rewitalizacji – wypełnij ankietę!

Opublikowane: 23.05.2024 / Sekcja: Miasto 

Do 23 maja pod adresem https://decydujmyrazem.gliwice.pl/konsultacje-spoleczne/ będą dostępne ankiety dla siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza. Zachęcamy do ich wypełnienia! Ankiety są ważnym elementem wspólnych prac samorządu i mieszkańców nad Gminnym Programem Rewitalizacji, pozwalającym m.in. wdrażać mechanizmy poprawiające jakość życia w mieście.