Aktualności | Po Nowym Roku nowe stawki opłat za odpady. Urząd dostarczy zawiadomienia

Po Nowym Roku nowe stawki opłat za odpady. Urząd dostarczy zawiadomienia

fot. Pexels

Po Nowym Roku nowe stawki opłat za odpady. Urząd dostarczy zawiadomienia

Opublikowane: 03.10.2022 / Sekcja: Miasto 

Od 1 stycznia 2023 roku w Gliwicach obowiązywać będą nowe stawki za odbiór śmieci, przyjęte na lipcowej sesji Rady Miasta. Mieszkańcy nie muszą składać w tej kwestii nowych deklaracji do magistratu, wkrótce jednak niektórzy otrzymają zawiadomienia o  wysokości zmienionych stawek za odpady komunalne. Chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, którym będą one dostarczane już od 14 października.

Do rąk własnych zawiadomienia otrzymają właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani do ponoszenia opłaty za odbiór śmieci. Korespondencja w tej sprawie będzie doręczana przez pracowników magistrackich w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy Urzędu Miejskiego nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności! W razie nieobecności adresata zawiadomienia będą dwukrotnie awizowane.

Zawiadomienia będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty, na ich odwrocie dodatkowo będzie umieszczona informacja o możliwych formach dokonania zapłaty. Zachęcamy do zapłaty należności za pośrednictwem banków, zwłaszcza bezgotówkowo lub poprzez Gliwicką Elektroniczną Platformę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nieruchomości znajdujących się w budynkach wielolokalowych, zawiadomienia o nowych stawkach za odbiór śmieci będą wysyłane przez UM do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/783/2022 z 14 lipca 2022 r. (o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty).