Aktualności | Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

Fot. UM Gliwice

Światowy Dzień Zespołu Downa

Opublikowane: 21.03.2023 / Sekcja: Miasto 

21 marca, w pierwszy dzień wiosny, przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. To okazja, by zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób dotkniętych tą chorobą oraz ich rodzin. Na znak tolerancji, zrozumienia i solidarności zakładamy kolorowe skarpetki nie do pary, mające symbolizować posiadanie dodatkowego (nieparzystego) chromosomu w 21-ej parze łańcucha DNA, który jest przyczyną zespołu Downa. Niech 21 marca będzie dniem akceptacji, zrozumienia i braku oceny. 

Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma zwracać uwagę społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększać świadomość o chorobie oraz promować prawa osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

Na znak świadomości i solidarności tego dnia zakładamy kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

W Gliwicach osoby z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami mogą liczyć na szeroko zakrojoną pomoc. Warto wiedzieć, że miasto uruchomiło stronę internetową niepełnosprawni.gliwice.eu, na której można znaleźć potrzebne osobom z niepełnosprawnościami informacje na temat działań podejmowanych przez miasto, możliwości wsparcia, pozyskania świadczeń, uzyskania orzecznictwa, a także na temat wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, które odbywają się w Gliwicach. Dostępna jest tam również  lista instytucji i organizacji pozarządowych organizujących wsparcie i pomoc dla OzN oraz Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025. Na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście działa pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami, którym jest pani Klaudia Bera z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą korzystać z dedykowanych im placówek edukacyjnych oraz wsparcia podmiotów realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. 

W ubiegłym roku w Gliwicach odbyła się konferencja warsztatowo-szkoleniowa „DSE-Down Syndrome Educatoin, Efektywna edukacja dzieci i młodzieży z zespołem Downa” dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice. Miasto Gliwice wspiera również rodziny osób z niepełnosprawnościami, czego przykładem jest udzielona dotacja dla Fundacji Toska i Przyjaciele na dofinansowanie w 2023 r. do cyklu spotkań o charakterze rozwojowo-warsztatowym z psychoterapeutą i coachem dla mam dzieci z niepełnosprawnościami (przede wszystkim mam dzieci z zespołem Downa). Celem projektu jest wspieranie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, a także wzmocnienie kompetencji psychospołecznych uczestników warsztatów. To również forma usług opieki wytchnieniowej.

Miasto wspiera osoby z niepełnosprawnościami poprzez różne jednostki, m.in. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć m.in. na bezpłatny transport do placówek oświatowych, kształcenie specjalne, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opieki wytchnieniowej, warsztaty terapii zajęciowej czy dotacje przekazywane corocznie organizacjom pozarządowym na działania na rzecz OzN. (mf)