Aktualności | To warto wiedzieć! Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

To warto wiedzieć! Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

fot. Freepik

To warto wiedzieć! Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Opublikowane: 21.05.2024 / Sekcja: Miasto  Zdrowie 

Przypominamy wszystkim gliwiczankom i gliwiczanom, korzystającym z opieki szpitalnej, że od połowy 2023 roku działa w Polsce Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych pozwalający uzyskać szybką, pozasądową rekompensatę osobom, które podczas pobytu w szpitalach doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo uległy szpitalnym zakażeniom. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Fundusz obejmuje rekompensatą zdarzenia medyczne, do których doszło we wszystkich szpitalach (także placówkach psychiatrycznych i uzdrowiskowych) w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta wynosi 200 tys. złotych. W razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. złotych dla każdej uprawnionej osoby. Z wnioskami o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek lub partner (konkubent).

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta,  jeśli zdarzenie medyczne miało miejsce po wejściu w życie ustawy powołującej Fundusz, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. 

Wymagane dokumenty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w ciągu 1 roku od uzyskania informacji o uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, zakażeniu albo śmierci Pacjenta, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. Wypełnienie wniosku jest bardzo proste i można to zrobić, korzystając ze wzoru przygotowanego przez Rzecznika.

Wszystkie szczegółowe informacje, niezbędne do rozpoczęcia procedury Funduszu Kompensacyjnego, dostępne są na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

(kik)