INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 13 MAJA 2024 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH

Opublikowane: 22.05.2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

ZGM_logo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GLIWICE, WYZNACZONYCH NA 13 MAJA 2024 r., PRZEPROWADZONYCH W ZGM PRZY PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 3 W GLIWICACH


O godz. 9.30 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gliwicach przy ul. Wolności 12/2, wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 66 o powierzchni wynoszącej 2682 m2, obręb Przyszówka, KW GL1G/00046057/5. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 oferenta.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 222 200,00 zł
 • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 224 430,00 zł

Przetarg wygrała pani Katarzyna Dyszy-Tomczak.


O godz. 10.30 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gliwicach przy ul. Krzywej 5/1, wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 76 o powierzchni wynoszącej 465 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00047618/3. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 oferenta.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 174 200,00 zł
 • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 175 950,00 zł

Przetarg wygrał pan Andrzej Januszkiewicz.


O godz. 11.00 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gliwicach przy ul. Franciszkańskiej 19/6, wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 324 o powierzchni wynoszącej 557 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00038251/6. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 1 oferenta.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 147 700,00 zł
 • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 149 180,00 zł

Przetarg wygrała firma Usługi Inżynierskie i Nieruchomości Dawid Szeja.


O godz. 11.30 odbył się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 położonego w Gliwicach przy ul. Siemińskiego 18-20A, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 231 o powierzchni wynoszącej 1352 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/000033280/3. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 11 oferentów.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 19 100,00 zł
  - w tym I opłata za użytkowanie wieczyste brutto – 1815,48 zł
 • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła: 65 000,00 zł
  - w tym I opłata za użytkowanie wieczyste brutto – 6178,34 zł

Przetarg wygrał pan Arkadiusz Żurek.

]]>