Pomoc społeczna

Zarządzenie Nr 5296/21 zmieniające zarządzenie nr PM 2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 3692/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr PM 2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 3426/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr PM 2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 2231/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z 27 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr PM-2167/20 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 2167/20 Prezydenta Miasta z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkancom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej Iub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (tekst ujednolicony)

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Górnych Wałów 9 oraz funkcjonujące w jego strukturze takie zespoły, działy i placówki jak m.in.:

 • Zespół Pierwszego Kontaktu (ul. Górnych Wałów 9, parter),
 • Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Reymonta 18),
 • Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Dziewanny 2),
 • Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (ul. Ziemowita 1),
 • Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin (ul. Ziemowita 1),
 • Zespół pracy socjalnej ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (ul. Bł. Czesława 36 i ul. Reymonta 18),
 • Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych (ul. Bojkowska 20, piętro 1),
 • Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym (ul. Fiołkowa 26),
 • Zespół pracy socjalnej i usług w ramach projektów współfinansowanych przez UE oraz projektów socjalnych (ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20),
 • Dział Analityczno-Strategiczny – projekty UE (ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20, ul. Franciszkańska 19),
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20),
 • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (ul. Sikorskiego 134),
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Sikorskiego 134),
 • mieszkania chronione: dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla kobiet doznających przemocy, opuszczających hostel w OIK, dla usamodzielnianych osób bezdomnych,
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Kozielska 71),
 • Dzienny Dom „Senior+” (ul. Partyzantów 30).

2. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100);

3. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10);

4. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Sikorskiego 134), które m.in. zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla Domu Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 25),  Domu Dziecka nr 2 (ul. Dworcowa 43/2), Domu Dziecka nr 3 (ul. Kopernika 109),

5. Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Sikorskiego 134).