Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Uaktualniono: 01.10.2019 / drukuj / pdf
Liderzy Spoęłczni Gliwic 2017

Liderzy Społeczni Gliwic 2017 (fot. UM Gliwice)

 

W Gliwicach działa około 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją.

W mieście funkcjonują także zespoły branżowe oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wszechstronnego wsparcia wszystkim organizacjom i mieszkańcom miasta zainteresowanym działalnością społeczną bezpłatnie udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 (e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, tel.: 32 232 04 77). W strukturach GCOP-u działają filie tematyczne.

Centrum Organizacji Kulturalnych

ul. Studzienna 6
e-mail: cok@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 775 20 53
czynne od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Filia udostępnia przestrzeń galeryjną, wspiera w organizacji wystaw, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń. W Centrum Organizacji Kulturalnych są przygotowywane spotkania i przedsięwzięcia takie jak: Opera nie gryzie, Winylowe 5 o’clocki, Kotły Kulturalne czy Muzyczny Dżemy. COK prowadzi doradztwo w zakresie wniosków o granty na działania związane z kulturą, a także podczas realizacji projektów – pomaga przejść od pomysłu do eventu, znaleźć partnerów czy zorganizować wydarzenie.

Przy ul. Studziennej prowadzone są także warsztaty edukacji kulturalnej, spotkania i warsztaty dla seniorów (działa tam Zespół Muzyczny Młodzi Duchem i Grupa Teatralna Seniorów). Filia odpowiada za kampanię promującą przekazanie 1% podatku na lokalne OPP i organizuje konkurs oraz galę Liderzy Społeczni Gliwic.

Centrum Wolontariatu

ul. Zwycięstwa 1/1
e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 775 01 78
czynne od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Filia pośredniczy w ofertach wolontariatu oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. W Centrum podejmowane są także działania dla aktywnych osób 50+: Akademia Wolontariatu Seniora i Baśniowe Babcie. Pracownicy filii koordynują wolontariat specjalistyczny, czyli wolontariat szpitalny, wolontariat na rzecz dzieci oraz Lokalny Wolontariat Opiekuńczy.

Do zadań centrum należy organizacja gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wizyt, warsztatów oraz spotkań informacyjnych promujące ideę wolontariatu w gliwickich szkołach. Przy ul. Zwycięstwa są prowadzone szkolenia komputerowe dla seniorów – wolontariuszy/społeczników – oraz Strefa Seniora.

Dom Aktywnej Młodzieży

ul. Barlickiego 3
e-mail: dam@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 335 41 05
biuro czynne od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00
aula i sale dostępne dla organizacji od poniedziałku do soboty międz godz. 8.00 a 21.00 (głównie w godzinach popołudniowych, również w niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu)

Filia realizuje działania pod marką Aktywni Społecznie. Dom organizuje Dzień Dobrych Uczynków, projekty Szkolni Liderzy, Pompka Obywatelska i warsztaty Tool Box. DAM wspiera inicjatywy młodzieżowe, inicjuje i udziela się w projektach wspierających młodych społeczników.

Dom organizuje kampanie informacyjne, debaty i prelekcje (dotyczące ngo i społeczeństwa obywatelskiego) w szkołach i placówkach oświatowych. Tworzy miejsca spotkań dla młodzieży aktywnie działającej w środowisku lokalnym, pomaga w znajdowaniu grantodawców i przygotowaniu wniosków, a także wspiera w szukaniu partnerów projektowych.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości

ul. Kościuszki 35
e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 238 81 67
czynny od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Pracownicy filii doradzają, szkolą, organizują spotkania informacyjne dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Inkubator zajmuje się rejestracją organizacji, tworzeniem statutu, wyborem formy działalności, bieżącą działalności, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność, również odpłatną i gospodarczą, pisaniem i realizacją projektów, prowadzeniem zbiórek publicznych.

Filia pomaga określić cele i ścieżki rozwoju organizacji, zaplanować działalność odpłatną i gospodarczą czy wdrożyć planowane przedsięwzięcia. Porady są udzialane podczas spotkań bezpośrednich i drogą mailową oraz telefoniczną. Inkubator organizuje otwarte nabory na szkolenia, ale realizuje je również na indywidualne zamówienie grupy/organizacji. Filia prowadzi projekt ROWES.

Strefa Aktywności Społecznej

ul. Jagiellońska 21
e-mail: sas@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 238 24 55
czynna od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00
Centrum Społeczno-Kulturalne Łabędź, ul. Partyzantów 25, tel.: 537 037 265

Filia pomaga i doradza w zakresie organizacji i promocji imprez organizowanych przez społeczności lokalne. Wspiera inicjatywy oddolne, aktywizuje oraz anmiuje mieszkańców, głównie na os. Baildona oraz w Łabędach. Strefa prowadzi program edukacyjny dla III klas szkół podstawowych „Jestem aktywny, pomagam, bo lubię!”.

Pracownicy filii kordynują Szkołę Lidera Społecznego, kluby zainteresowań, warsztaty animacyjne i działania animacyjne w CSK Łabędź. W Strefie dyżuruje także pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

KONKURSY I DOTACJE
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice
Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice

Komisje konkursowe

„Małe granty” – oferty podlegające publikacji na podst. art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej
KONSULTACJE
1.  Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3292/12

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

2.  Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 5050/2013

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

3.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 6600/2014

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

4.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1773/2015

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

5.  Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3399/2016

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5117/17

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6770/18

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok
 

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-159/18

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-278/19

Dotyczy: konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Protokół z konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1133/19

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2020

PROGRAMY WSPÓŁPRACY I SPRAWOZDANIA
POZOSTAŁE INFORMACJE
W zakładce „Wirtualne Biuro Obsługi” znajdują się szczegółowe opisy następujących procedur:
Dokumenty do pobrania

Identyfikacja wizualna – logo Miasta Gliwice do pobrania

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-4496/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 10 maja 2017 roku w sprawie określenia składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję na lata 2017–2020

RADA SENIORÓW MIASTA GLIWICE

I kadencja Rady Seniorów Miasta Gliwice (2018–2020)

Zarządzenie nr 6673/18 Prezydenta Miasta Gliwice z 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Gliwice

Zarządzenie nr 92/18 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice

Zarządzenie nr 337/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice