Dodano dnia: 2017-02-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. "Edukator finansowy"