Dodano dnia: 2016-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014-2020 (II edycja)

Dodano dnia: 2016-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO Woj. Śl. na lata 2014-2020 (II edycja)