prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz otworzył 25 października konferencję
dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u
Gościem specjalnym konferencji był Jan Longschaps de Bérier, syn ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie