kobieta przy gablotach
dyrektor muzeum i kurator wystawy
zgromadzenie goście
czaszka w gablocie
eksponaty w gablocie
mężczyzna trzyma za sobą folder wystawy
ekspozycja
pierwszy plan gabloty, drugi plan zwiedzający
oprowadzanie kuratorskie
osoba czytająca folder wystawy
artystyczne zdjęcie – ludzie zza gabloty
grupa ludzi na oprowadzaniu kuratorskim
mężczyzna pochyla się nad gablotą
kobieta przy gablotach
dyrektor muzeum i kurator wystawy
zgromadzenie goście
czaszka w gablocie
eksponaty w gablocie
mężczyzna trzyma za sobą folder wystawy
ekspozycja
pierwszy plan gabloty, drugi plan zwiedzający
oprowadzanie kuratorskie
osoba czytająca folder wystawy
artystyczne zdjęcie – ludzie zza gabloty
grupa ludzi na oprowadzaniu kuratorskim
mężczyzna pochyla się nad gablotą