2021-07-15

Pisemne uwagi dotyczące oferty można składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, p. 245, II piętro) lub przesyłać na adres ksp@um.gliwice.pl do 22 lipca 2021 r.