pochód na ul. Wyszyńskiego
górnicy w pochodzie
pomnik i flagi państwowe
przy mogile w parku Starokozielskim
podczas składania kwiatów
prezydent Neumann na placu
pochód na ul. Wyszyńskiego
górnicy w pochodzie
pomnik i flagi państwowe
przy mogile w parku Starokozielskim
podczas składania kwiatów
prezydent Neumann na placu