Prezydent i pozostali członkowie kierownictwa miasta

Adam Neumann

Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann

 • tel. 32 230 69 51
 • pm@um.gliwice.pl
 • sekretariat prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.

Więcej o kompetencjach prezydenta miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00–17.00. Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

Mariusz Śpiewok, 1 zastępca prezydenta miasta

I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok

 • tel. 32 231 78 22
 • zp1@um.gliwice.pl
 • sekretariat I zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, informatyzacji, zamówień publicznych i gospodarowania wodami.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Aleksandra Wysocka, 2 zastępca prezydenta miasta

II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka

 • tel. 32 239 11 40
 • zp2@um.gliwice.pl
 • sekretariat II zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

Ewa Weber, 3 zastępca prezydenta miasta

III zastępca prezydenta miasta Ewa Weber

 • tel. 32 239 12 75
 • zp3@um.gliwice.pl
 • sekretariat III zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 104

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Ewa Weber nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji miasta, a także edukacji oraz zdrowia i spraw społecznych.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Teatr Miejski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • jednostki ochrony zdrowia,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • szkoły, przedszkola, placówki oświatowe,
 • Gliwicki Klub Sportowy Piast SA,
 • Górnośląska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,
 • Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
 • Śląskie Centrum Logistyki SA,
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 • Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

uśmiechnięta kobieta w okularach

sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, sprawuje nadzór nad realizacją działań związanych z obsługą medialną prezydenta i Urzędu oraz koordynuje i nadzoruje obsługę klientów Urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją procedur budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych, a także zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta i jednostkami pomocniczymi miasta.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 

skarbnik miasta Agnieszka Dylewska

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Agnieszki Dylewskiej należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic

rzecznik prasowy prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak

Zakres zadań

Rzecznik prasowy Łukasz Oryszczak odpowiada za obsługę prasową prezydenta Gliwic. Przygotowuje materiały prasowe i współpracuje z dziennikarzami, zajmuje się także organizacją konferencji prasowych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego