Prezydent i pozostali członkowie kierownictwa miasta

mężczyzna w granatowym garniturze i okularach

Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann

 • tel. 32 230 69 51
 • pm@um.gliwice.pl
 • sekretariat prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta Gliwice. Kieruje Urzędem Miejskim w Gliwicach, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika miasta, rzecznika prasowego, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Edukacji oraz pozostałych pracowników urzędu.

Więcej o kompetencjach prezydenta miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Prezydent miasta i zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00–17.00. Przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

mężczyzna w ciemnym garniturze stojący w korytarzu

I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok

 • tel. 32 231 78 22
 • zp1@um.gliwice.pl
 • sekretariat I zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, elektromobilności i paliw alternatywnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

 • Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 • Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich,
 • Centrum Ratownictwa Gliwice,
 • Straż Miejska.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

blondynka w kraciastym żakiecie

II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka

 • tel. 32 239 11 40
 • zp2@um.gliwice.pl
 • sekretariat II zastępcy prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii, zdrowia i spraw społecznych, kultury, sportu, turystyki, inicjatyw lokalnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, uczelniami wyższymi. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury:

 •  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny: Dom Dziecka nr 1, Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3,
 • Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 • Dom Pomocy Społecznej „Opoka”,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Żłobki Miejskie,
 • Teatr Miejski,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Muzeum,
 • Centrum Kultury Victoria,
 • Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 

kobieta w białej wzorzystej koszuli i czarnym żakiecie

sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak

 • tel. 32 238 54 05
 • se@um.gliwice.pl
 • sekretariat sekretarza miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie urzędu, nadzoruje sprawy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta Gliwice i jednostkami pomocniczymi miasta.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 

uśmiechnięta kobieta w czerwonych okularach i biało-czarnym żakiecie

skarbnik miasta Agnieszka Dylewska

 • tel. 32 238 54 11
 • sk@um.gliwice.pl
 • sekretariat skarbnika miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań skarbnika miasta Agnieszki Dylewskiej należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

mężczyzna w okularach i granatowym krawacie

rzecznik prasowy prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak

Zakres zadań

Rzecznik prasowy Łukasz Oryszczak odpowiada za obsługę prasową prezydenta Gliwic. Przygotowuje materiały prasowe i współpracuje z dziennikarzami, zajmuje się także organizacją konferencji prasowych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego