Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

Opublikowane: 31.01.2018 / Sekcja: Biblioteki 

Kaszubska 23

Gliwice

bg.sekr@polsl.pl

Telefon: 32 237 15 51

http://www.bg.polsl.pl/

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje dyscypliny nauki zgodne z profilem kształcenia, to jest automatykę, architekturę, budownictwo, chemię, ekonomię, elektrotechnikę, elektronikę, energetykę, fizykę, górnictwo i geologię, informatykę, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, matematykę, mechanikę, metalurgię, transport, zarządzanie.

Godziny otwarcia biblioteki