„Lew czuwający”

„Lew czuwający”

Opublikowane: 31.01.2018 / Sekcja: Zabytki 

ul. Dolnych Wałów

Gliwice

„Lew czuwający” – rzeźba została odlana wg modelu Theodora Kalidego w 1824 roku, pierwotnie stała na terenie Królewskiej Odlewni Żelaza.

Theodor Erdmann Kalide

Jeden z najwybitniejszych górnośląskich rzeźbiarzy. Związany był z Królewską Odlewnią Żelaza w Gliwicach. Autor rzeźb lwów – charakterystycznych pomników miasta. Urodził się w 1801 roku w Chorzowie. W 1819 roku wyjechał do Berlina, gdzie najpierw studiował na Akademii Sztuk Pięknych, a następnie prowadził swoją działalność artystyczną. Z modeli, które tworzył, odlewano rzeźby stojące do dziś w wielu miastach Polski i Europy. Gliwice, oprócz „Lwa czuwającego” (ul. Dolnych Wałów, przed Willą Caro) i „Lwa śpiącego” (skwer Valenciennes nieopodal Urzędu Miejskiego), zawdzięczają mu również „Chłopca z łabędziem” (skwer Dessau). Był także autorem pomników, m.in. Fryderyka Wielkiego dla Wrocławia i Fryderyka Schillera dla Berlina. Zmarł w 1863 roku w Gliwicach, gdzie spędził ostatnie lata życia. Został pochowany na Cmentarzu Hutniczym.