Kinderlager Pogrzebin

Kinderlager Pogrzebin

Kinderlager Pogrzebin

Opublikowane: 17.10.2017 / Sekcja: Kulturalne  Film  Wykład 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Muzeum w Gliwicach 

Polenlager 82 Pogrzebin to jeden z co najmniej kilkudziesięciu obozów utworzonych przez Niemców podczas II wojny światowej dla ludności polskiej.

Funkcjonowały one na Śląsku od czerwca 1942 do 1945 r. 11 września 1943 r. Polenlager w Pogrzebieniu przekształcono w obóz dla dzieci.  Osadzono w nim 220 dzieci do lat 16 oraz 12 niemowląt, które zostały odebrane rodzicom wysłanym do obozów koncentracyjnych. Kinderlager zlikwidowano w październiku 1943 r., przenosząc osadzonych do innych obozów. Do dziś nie znamy wszystkich ofiar oraz losów dzieci umieszczonych w niemieckich rodzinach.

21 października zapraszamy do Willi Caro na projekcję filmu dokumentalnego "Kinderlager Pogrzebin". Po filmie krótką prelekcję wygłosi historyk Beno Benczew, konsultant merytoryczny filmu, specjalizujący się w tematyce hitlerowskich obozów typu Polenlager. Nawiązując do obrazu "Kinderlager Pogrzebin" przybliży politykę narodowościową III Rzeszy oraz działania podejmowanych w związku z nią przez Niemców na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Mowa będzie także o historii Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu, również o nieznanych faktach takich jak ucieczki dzieci z obozu, czy wielkiej miłości komendanta lagru nr 82 Sturmbannfuehrera SS Kratkyego zakończonej tragicznym finałem. Nie zabraknie również wątku gliwickiego -  przywołany zostanie zapomniany obóz Polenlager Petersdorf (Szobiszowice). Dowiemy się skąd pochodzili przetrzymywani tam Polacy i jakie były ich losy.