Forum Pamięci o Dziedzictwie Żydowskim w Polsce

Dodano: 29.10.2019 / pdf
żydowski dom rpzedpogrzebowy na widokówce graf. materiały organizatora
Czas wydarzenia: 
2019-11-20 16:00 do 2019-11-21 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. księcia Józefa Poniatowskiego 14)
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Obiekty kultury i kultu religijnego polskich Żydów są integralną częścią naszego narodowego dziedzictwa kulturowego. W okresie II wojny światowej większość z nich została zdewastowana lub unicestwiona przez niemieckiego okupanta.

Te nieliczne, cudem zachowane, ulegały w okresie PRL-u stopniowej degradacji i zniszczeniu, a procesy te postępowały również w ostatnich latach. Okaleczone przez czas i zaniedbanie, materialne ślady żydowskiej obecności na ziemiach polskich są jak niemy wyrzut sumienia widniejący w krajobrazie wielu miast i wsi. Mimo szeregu działań podejmowanych na rzecz ich ocalenia przez władze administracyjne różnych szczebli, a także organizacje żydowskie i stowarzyszenia społeczne, wciąż zbyt wiele obiektów żydowskiego dziedzictwa znajduje się w stanie wymagającym podjęcia pilnych działań konserwatorskich i renowacyjnych.

Organizowane przez Muzeum w Gliwicach spotkania w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w ramach programu Forum Pamięci o Dziedzictwie Żydowskim w Polsce mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i sposobów ochrony dziedzictwa żydowskiego w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Pierwsze z nich, zaplanowane na 20–21 listopada 2019 r., dotyczyć będzie cmentarzy żydowskich w Polsce.

Zaproszeni goście, przedstawiciele między innymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Miast Polskich, Śląskiego Konserwatora Zabytków, Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, administracji samorządowej, gmin żydowskich oraz organizacji pozarządowych, w swoich wystąpieniach postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak kwestie ochrony cmentarzy żydowskich reguluje polskie prawodawstwo?
  • Jakie działania na rzecz ochrony cmentarzy żydowskich podejmują władze państwowe,   samorządowe, gminy żydowskie  i organizacje pozarządowe?
  • Na czym polega opieka organizacji pozarządowych nad cmentarzami żydowskimi?
  • W jaki sposób można powstrzymać postępującą degradację tych obiektów?
  • Jakie działania w tym zakresie podejmuje się w innych krajach europejskich?
  • Jak dokumentować żydowskie cmentarze i zachować je w zbiorowej pamięci?
Kategorie wydarzenia: