„1919. Pierwszy rok wolności”

Dodano: 09.01.2020 / pdf
grupa mężczyzn, zdjęcie sprzed stu lat Powstańcy z Bogucic, I powstanie śląskie (zbiory G. Grześkowiaka)
Czas wydarzenia: 
2020-01-23 17:00
Miejsce wydarzenia: 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
Tematyka wydarzenia: 
wykład z cyklu „Czytanie historii”
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Pierwszym gościem nowego cyklu wykładów będzie prof. Andrzej Chwalba – wybitny historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista, specjalizując się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich oraz historii najnowszej Polski. Bez wątpienia rok 1919 był dla społeczeństwa polskiego pierwszym rokiem wolności i czasem, w którym przyszło mu zdać egzamin.

Rokiem pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który tworzył podwaliny ustrojowe państwa, konfliktów zbrojnych z Czechosłowacją, Niemcami, Ukraińcami i bolszewicką Rosją, skomplikowanej gry i zabiegów dyplomatycznych podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która decydowała o losach Europy i kształcie granic. Był zatem rokiem, w którym większość wydarzeń miała swój początek. I o nim właśnie traktuje książka prof. Andrzeja Chwalby „1919. Pierwszy rok wolności”, o której porozmawiamy.

Proces budowy państwa polskiego po przeszło wiekowej niewoli trwał blisko cztery lata. Od momentu zawiązania się pierwszych ośrodków władzy w roku 1918, młode państwo musiało stawić czoła wielu przeciwnościom. Mozolna budowa struktur i podstaw ustrojowych, zmagania zbrojne na praktycznie wszystkich frontach, walka dyplomatyczna, prowadzone były w zasadzie przez cały ten okres i trudno wskazać, który moment był najważniejszy.

Kategorie wydarzenia: