„Śląsk w twórczości Kazimierza Kutza”

Dodano: 10.11.2021
banner z szybami kopalnianymi, informacje w treści wydarzenia
Czas wydarzenia: 
2021-11-22 17:00 do 20:00
Miejsce wydarzenia: 
Biblioteka Centralna (ul. Tadeusza Kościuszki 17)
Tematyka wydarzenia: 
panel dyskusyjny
Organizator: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Organizator kontakt: 
promocja@biblioteka.gliwice.pl

W ramach 5. edycji „Śląskiego Tygodnia” zapraszamy na spotkanie poświęcone śląskiej twórczości Kazimierza Kutza. Do rozmowy i wspomnień o wybitnym reżyserze zaprosiliśmy eksperta prof. Andrzeja Gwoździa z Uniwersytetu Śląskiego, Aleksandrę Klich – dziennikarkę i biografkę Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kuca – wiceprezesa Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza oraz gościa specjalnego – aktora Jerzego Trelę.

Spotkanie poprowadzi dr Urszula Biel. Bezpośrednio po spotkaniu zapraszamy na projekcję pierwszej części tryptyku śląskiego „Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza. Film pokazuje losy siedmiu braci Basistów wplecione w II powstanie śląskie.

Kazimierz Kutz urodzony w Szopienicach, syn uczestnika powstań śląskich. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Zadebiutował w 1959 roku filmem „Krzyż walecznych”. W ciągu swojej kariery wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych, z czego 6 dotyczyło Górnego Śląska, około 20 spektakli teatru żywego oraz wiele spektakli Teatru Telewizji. Stworzył Zespół Filmowy „Silesia”. Był pierwszym prezesem Śląskiego Towarzystwa Filmowego, wykładowcą na Wydziale Radia i TV w Uniwersytecie Śląskim oraz współorganizatorem I Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. W 1981 roku został internowany. Zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku organizowanego przez „Gazetę Wyborczą”. Oprócz bycia reżyserem, realizował się także jako pisarz, scenarzysta filmowy, publicysta oraz felietonista. Cechował się niezależnością w osądach oraz niezwykle silną więzią łączącą go ze Śląskiem, czego dowodziło jego zaangażowanie w liczne wydarzenia kulturalne organizowane na Śląsku. Powołał Radę Kultury Województwa Śląskiego oraz wspierał utworzenie niezależnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz ZAIKS.

Andrzej Gwóźdź – filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, niemcoznawca. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Stypendysta m.in. Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Fundacji Volkswagena w Niemczech. Autor szeregu publikacji z zakresu medioznawstwa i filmoznawstwa. Prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego; prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w latach 2005–2009; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Aleksandra Klich - dziennikarka, autorka książek: „Brat Karol”, „Siostra Wanda”, „Bez mitów. Portrety ze Śląska”, „Cały ten Kutz. Biografia niepokorna”, „Świat musi mieć sens”, „Artur Rojek. Inaczej”. Laureatka śląskiej nagrody Złota Honorowa Lampka Górnicza.

Krzysztof Kuc – wiceprezes Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza.

Jerzy Trela – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, profesor i rektor PWST w Krakowie. Był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU. Jest na stałe związany z Krakowem. Występował w tamtejszym Teatrze Rozmaitości, w Starym Teatrze. Jerzy Trela po raz pierwszy spotkał się z Kazimierzem Kutzem na planie filmu „Sól ziemi czarnej” (1970), a współpraca na planie „Znikąd donikąd” (1975) zaowocowała przyjaźnią między artystami.

Liczba miejsc ograniczona. W związku z uczestnictwem w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Śląski Tydzień”, dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kategorie wydarzenia: