Ewa Pokorska- Ożóg i Oldřich Krsička - wystawa rzeźby

Ewa Pokorska- Ożóg i Oldřich Krsička  - wystawa rzeźby

Ewa Pokorska- Ożóg i Oldřich Krsička - wystawa rzeźby

Opublikowane: 27.09.2022 / Sekcja: Wystawa 

Czas wydarzenia: 28.09.2022 18:00:00 - 04.11.2022 18:00:00

Miejsce wydarzenia: CENTRUM 3.0 - Gliwice. Studzienna 6 - Galeria w przyziemiu

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gliwicko-Zabrzański 

Na wystawie pokazane zostaną rzeźby E.Pokorskiej-Ożóg, której udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez czeskiego artystę tworzącego w Austrii, Otokara Sliva, umożliwiło jej to poznanie sposobu tworzenia ceramiki wypalanej
metodą raku. Technika rzeźb Eweliny Pokorskiej jest niezwykle różnorodna, często łączy glinę z gipsem, metalem
czy tkaniną. Członek ZPAP w Gliwicach. Natomiast Oldřich Krsička urodzony w Ostrawie gdzie ukończył studia, zamieszkały w Wiedniu pracował jako renowator zabytkowych budowli. Jego dewizą jest: Wszystko można wykorzystać, wszystko jest sztuką.