„Ślady (Nie)obecności”

„Ślady (Nie)obecności”

„Ślady (Nie)obecności”

Opublikowane: 21.12.2022 / Sekcja: Wystawa 

Czas wydarzenia: 11.01.2023 08:00:00 - 31.01.2023 20:00:00

Miejsce wydarzenia: Biblioteka Centralna (ul. Tadeusza Kościuszki 17) 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

Zbiór prac Marty Frąckowiak pt. ”Ślady (nie)obecności” jest graficzną interpretacją stanu obecności jako pojęcia wieloznacznego i wielopoziomowego.

- Zjawisko to interesuje mnie szczególnie w sferze wirtualnej. Punktem wyjścia do prac stały się najbardziej powszechne i pierwotne ślady człowieka - odciski palców. Obiektem, który wywołał to skojarzenie był smartfon, który jest narzędziem do kontaktu z drugim człowiekiem - dziś głównie w przestrzeni internetowej, a korzystanie z niego odbywa się głównie za pośrednictwem palca – wyjaśnia artystka.

Forma prac opracowana została w sposób hybrydowy. Plamy i kształty w postaci odcisków palców autorki – uprzednio wykonane tuszem – zostały zeskanowane i przekształcone w formy graficzne. Na wystawie zobaczymy prace w dwóch odsłonach: wydruki na płótnie uzupełnione szlagmetalem oraz obiekty.

Te ostatnie to wydruki cyfrowe na papierze również uzupełnione w detalach złota folią. Grafiki umieszczone zostały na plastykowych atrapach smartfonów, które mają dla artystki symboliczne znaczenie. Wszystkie prace naklejone na zabawkowe telefony ulokowane zostały w kwadratowych, przestrzennych ramkach.

Wystawa dostępna w terminie: 11-31 stycznia 2023 r., g. 18.00