„Taki jestem”

„Taki jestem”

„Taki jestem”

Opublikowane: 24.01.2023 / Sekcja: Wystawa 

Czas wydarzenia: 01.02.2023 09:00:00 - 25.02.2023 14:00:00

Miejsce wydarzenia: Biblioteka Centralna (ul. Tadeusza Kościuszki 17) 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

W ramach projektu „Biblioteka łączy” zapraszamy na wystawę prac nadesłanych na ogólnopolski konkurs plastyczny „Taki jestem” zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Różyczka w Gliwicach pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice. Autorami prezentowanych prac są twórcy z różnymi niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Szkół Specjalnych z całej Polski. Tematyka konkursu dała autorom możliwość przekazania swojej wizji świata, realizowanych pasji, emocji i oryginalnych spostrzeżeń oraz wyeksponowania swoich talentów. Na konkurs nadesłano około trzystu prac w różnych technikach plastycznych. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wernisaż do wystawy rozpocznie się 17 lutego 2023 r., godz. 17.00.