„W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne (1951–2000)”

„W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne (1951–2000)”

Fot. Zofia Rydet, Tryptyk. „Mój dom jest mną”, ok. 1975, zbiory Muzeum w Gliwicach

„W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne (1951–2000)”

Opublikowane: 01.02.2023 / Sekcja: Wystawa 

Czas wydarzenia: 11.02.2023 16:00:00 - 13.05.2023 16:00:00

Miejsce wydarzenia: Czytelnia Sztuki w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Muzeum w Gliwicach 

Hasło „w stronę słońca” jest metaforą o podwójnej wymowie wobec historii Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografia – jak stwierdził Jerzy Lewczyński – umożliwiała oderwanie się od trudnych powojennych warunków bytowania ku lepszym i piękniejszym światom. Nie chodziło jednak tylko o wyszukiwanie promiennych motywów, jak na zdjęciu z afisza pierwszej wystawy GTF. Ważniejszym celem było rozświetlanie świadomości twórczej i uwalnianie jej od estetycznych i politycznych stereotypów.

W ciągu kilku dekad GTF uzyskało wyjątkową pozycję wśród tego typu stowarzyszeń twórczych w kraju. Miłośnicy fotografii, wywodzący się z różnych regionów przedwojennej Polski, stworzyli w gliwickim fotoklubie atmosferę akceptacji dla różnych form twórczości, w tym wynikających z najnowszych koncepcji sztuki. Stąd w pracach liderów GTF przejawiały się tendencje neoawangardowe – od form abstrakcji i neorealizmu, poprzez strategie subiektywne, konceptualne i tzw. fotografię ekspansywną, do postmodernistycznego elementaryzmu w latach osiemdziesiątych. To w Gliwicach zrealizowana została w 1959 r. wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa „Pokaz zamknięty” – jedno z najważniejszych osiągnięć sztuki polskiej tego czasu. Kilkunastu twórców GTF zostało także członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, integrując działalność swojego środowiska z ogólnopolską sceną sztuki. Międzynarodową rangę zyskała twórczość Jerzego Lewczyńskiego, za sprawą jego programu archeologii fotografii, oraz Zofii Rydet, autorki m.in. monumentalnego cyklu „Zapis socjologiczny”. Artyści ci głęboko angażowali się w relacje z innymi ludźmi, dociekając istoty humanistycznych wartości, co zapewniło ich dziełom wszechstronne uznanie.

Obecna wystawa może przedstawić tylko niektóre przykłady z bogatego dorobku członków GTF. Omówienie najważniejszych kwestii z tym związanych zawiera towarzyszący wystawie bogato ilustrowany album w opracowaniu Adama Soboty.

  • Otwarcie 11 lutego godz. 16.00
  • kurator: dr Adam Sobota 
  • szef Czytelni Sztuki: Grzegorz Krawczyk

Więcej o wystawie: http://muzeum.gliwice.pl/pl/wystawa/w-strone-slonca-gliwickie-towarzystwo-fotograficzne-1951–2000