Bohater spod Monte Cassino - major Antoni Roman Nowosadowski

Uaktualniono: 19.05.2020 / Sekcja: / pdf
zdjęćie z rodzinnego albumu

 18 maja przypada 76 rocznica zdobycia przez Polaków Monte Cassino. Z tej okazji zapraszamy na wykład on-line, podczas którego przybliżymy postać majora Antoniego Romana Nowosadowskiego, uczestnika walk pod Monte Cassino, który po wojnie związany był z Gliwicami.

Jego wnuk, Krzysztof Rój mówi o nim: „Dziadek pozostał w mojej pamięci jako typowy »cichy« bohater – polski żołnierz, który całe swoje życie bezinteresownie poświęcił służbie Ojczyźnie”. Major Antoni Roman Nowosadowski brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wykazując się odwagą i zaangażowaniem, za co został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. W czasach II Rzeczpospolitej był jednym z oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza. Gdy wybuchła II wojna światowa, bronił ojczyzny, a jego wojenny szlak wiódł przez internowanie na Węgrzech, walki pod Tobrukiem oraz pod Monte Cassino. Po zakończeniu walk w 1945 r, został powojennym dowódcą 2. Pułku Artylerii Przeciwpancernej przy II Korpusie Polskim. W 1948 r. przybył wraz ze swoją rodziną do Gliwic, gdzie mieszkał do końca swojego życia, będąc szykanowanym przez władze komunistyczne. Wykład, poświęcony bohaterowi spod Monte Cassino, który odbędzie się 19 maja na muzealnym  Facebooku o godz. 17.00, prowadzić będzie historyk, Kamil Kartasiński.
 
Przejdź do FB Muzeum w Gliwicach - TUTAJ

 

„Postać majora Nowosadowskiego, odkryłem w trakcie kilkuletnich prac nad moją książką <Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa>. Moja praca przedstawia wspomnienia Jana Szymczyka, który jako 17-latek został powołany przymusowo do Wehrmachtu, a następnie był żołnierzem II Korpusu Polskiego, gdzie jego bezpośrednim dowódca był major Nowosadowski. Jedną z części mojej pracy poświęciłem na opisanie biografii oficerów, z którymi był związany główny bohater mojej książki, a jednym z nich jest major Nowosadowski. W trakcie wykładu on-line, przedstawię niezwykle ciekawy życiorys nieznanego szerzej gliwickiego bohatera, który całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Oprócz przybliżenia biografii majora Nowosadowskiego, opowiem również o tym, jak szukać swoich przodków, którzy służyli w przedwojennym Wojsku Polskim oraz II Korpusie Polskim” – mówi Kamil Kartasiński.  (MwG)