GCOP czeka na wasze opinie

Dodano: 25.06.2020 / Sekcja: / pdf
logo GCOP-u

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych rozpoczął prace nad projektem Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. Do zgłaszania propozycji zmian zostali zaproszeni członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zespołów branżowych, ale także przedstawiciele działających w mieście organizacji.

Jeżeli Państwa organizacja działa na terenie Gliwic i dostrzegacie Państwo obszary współpracy miasta i organizacji, w których można zaproponować nowe rozwiązania, zachęcamy do przesłania opinii mogących pomóc przygotować projekt programu współpracy.

Całość pracy nad stworzeniem Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 będzie przebiegała w 3 etapach:

Etap 1 – zgłaszanie uwag i pomysłów – 22-29.06.20 r.

Można je przekazywać na adres: gcop@gcop.gliwice.eu
Na stronie GCOP jest dostępny formularz, który może ułatwić zgłoszenie uwag (http://gcop.gliwice.pl/program-wspolpracy-miasta-gliwice-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2021-2/)

Etap 2 – prezentacja zebranych pomysłów – 2.07.20 r. godzina 15:30 (spotkanie on-line)

Na tym etapie zostaną zaprezentowane zebrane sugestie. Będzie to też szansa na uzupełnienie i doprecyzowanie zaproponowanych zmian. Udział w spotkaniu będzie możliwy po zgłoszeniu na adres: gcop@gcop.gliwice.pl do dnia 29.06.20 r. (ze względów technicznych liczba miejsc jest ograniczona).

Etap 3 – przygotowanie projektu i konsultacje – lipiec-październik 2020 r.

Informacje o kolejnych etapach, a także o postępach prac, będzie można znaleźć na stronie www Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.