Aktualności | Muzeum w Gliwicach nagrodzone

Muzeum w Gliwicach nagrodzone

Fot. materiały Muzeum w Gliwicach

Muzeum w Gliwicach nagrodzone

Opublikowane: 01.12.2023 / Sekcja: Kultura 

Wspaniale zakończył się listopad dla Muzeum w Gliwicach, które – po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat – zostało docenione przez Marszałka Województwa Śląskiego. W ramach Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku 2022 główną nagrodę w kategorii „Dokonania z zakresu konserwacji” otrzymał projekt „Do ostatniej nitki. Konserwacja gorsetów tradycyjnych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”. W ręce gliwickich muzealników trafiły także dwa wyróżnienia.

W trakcie trwającego niemal rok nagrodzonego przedsięwzięcia przeprowadzono konserwację elementów tradycyjnego stroju, należących do zbiorów Działu Etnografii i Antropologii Miasta Muzeum w Gliwicach. – Po wielu miesiącach drobiazgowych i skomplikowanych prac renowacyjnych cieszyńskie żywotki oraz rozbarskie wierzchnie (powstałe w większości w 2 poł. XIX w.) ponownie mogły cieszyć oko zwiedzających w ramach wystawy czasowej na Zamku Piastowskim. Podsumowaniem prac była także towarzysząca jej publikacja „Do ostatniej nitki” – mówi Marta Paszko, kierowniczka Działu Etnografii i Antropologii Miasta gliwickiego Muzeum, pomysłodawczyni i koordynatorka zwycięskiego projektu. Konserwację przeprowadziła Anna Makulec z Pracowni Konserwatorskiej Makkon.

W kategorii „Wystawy” wyróżnienie otrzymała ekspozycja „Oblicza czasu. Zegary z kolekcji Muzeum w Gliwicach i Muzeów Narodowych w Krakowie i we Wrocławiu”, powstała we współpracy gliwickiego Muzeum z Muzeami Narodowymi w Krakowie i we Wrocławiu. – Pokaz kolekcji zegarów i zegarków (głównie ze zbiorów gliwickiego Muzeum), z których najstarsze pochodzą z XVIII stulecia, stał się dla publiczności okazją do wędrówki śladami czasu w kulturze. Tytułowe „Oblicza czasu” to nie tylko tarcze zegarów – zgromadzonym na wystawie mechanizmom towarzyszyły obrazy i grafiki, dla których inspiracją stał się czas, z wpisanym w niego przemijaniem i trwaniem – zaznacza Patrycja Gwoździewicz, kuratorka wystawy, kierowniczka Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum w Gliwicach. Ekspozycji towarzyszyła także oferta edukacyjna, skierowana do młodszych odbiorców.

Z kolei w kategorii „Publikacje” wyróżnienie otrzymała dwutomowa monografia wieńcząca wieloletni projekt Muzeum w Gliwicach „Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16) pow. gliwicki”. Przypomnijmy, że publikacja gliwickiego Muzeum została w tym roku wyróżniona w prestiżowym polskim konkursie muzealnym „Sybilla” za najwybitniejsze dokonania w kategorii projekty naukowo-badawcze. W efekcie wykopalisk gliwicka placówka zgromadziła niezwykle cenną kolekcję ponad 8000 przedmiotów: ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych, fragmenty tekstyliów oraz pozostałości drewnianych konstrukcji grobów. Po zbadaniu pozyskanych artefaktów wydano dwutomową publikację „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku” autorstwa Moniki Michnik, Karola Dzięgielewskiego i Aldony Garbacz-Klempki (przy współpracy z zespołem naukowców z wielu ośrodków badawczych w Polsce). – Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny i jest pierwszym tak obszernym opracowaniem opisywanego tematu. W całości dostępna jest wersji cyfrowej na stronie gliwickiego Muzeum – mówi Monika Michnik, kierowniczka Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach, koordynatorka projektu.

Po zeszłorocznym sukcesie, gdy Muzeum w konkursie Marszałka Województwa Śląskiego zdobyło dwie główne nagrody w dwóch kategoriach i wyróżnienie w kolejnej, nie zwalniamy tempa! Niezmiennie cieszymy się, że nasza praca jest doceniana w konkursach branżowych – to wielkie zobowiązanie, ale też dowód, że prowadzona przez Muzeum w Gliwicach działalność dobrze służy dziedzictwu, historii oraz kulturze naszego miasta i regionu. Gratuluję nagrodzonym muzealnikom – to ich wielka praca i zasługa – zaznacza Grzegorz Krawczyk, kierownik ds. programowych Muzeum w Gliwicach.

Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego wręczono 24 listopada, podczas uroczystości w budynku Łaźni Łańcuszkowej, w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. (Muzeum/bb)

Laureatki