Aktualności | Smaki dziedzictwa

Smaki dziedzictwa

Smaki dziedzictwa

Opublikowane: 13.09.2021 / Sekcja: Miasto  Kultura 

Przed nami 29. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenia w całej Polsce odbędą się w drugi i trzeci weekend września (11 i 12 oraz 18 i 19 września), pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Również w Gliwicach!

Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o zasięgu ogólnoeuropejskim. Co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy, również te niedostępne na co dzień oraz wziąć udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, m.in. koncertach, wystawach, festynach historycznych, prezentacjach ginących zawodów, wykładach oraz kiermaszach wyrobów artystycznych i rzemieślniczych.  
Tradycje kulinarne, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, lokalne obyczaje, obiekty związane z turystyką kulturową, zabytki przetwórstwa spożywczego – to dziedzictwo szczególnie ważne dla tożsamości narodu, który przez lata znajdował się w rękach zaborców, a mimo to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Tegoroczna edycja EDD koncentruje się nie tylko na materialnych przejawach tradycji rzemieślniczych, m.in. obiektach takich, jak mleczarnie, piekarnie czy fabryki cukierków, ale również na dziedzictwie kultury niematerialnej – zwyczajach, recepturach i obrzędach. EDD pozwalają lepiej poznać naszą historię i kulturę. Przyczyniają się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za nasze dziedzictwo, a co się z tym wiąże – do jego lepszej ochrony i zaangażowania w nią lokalnych społeczności – mówią organizatorzy.
Tegoroczna edycja „Smaki Dziedzictwa” w Gliwicach będzie się koncentrowała na wystroju dawnych sklepów rzeźniczych. W naszym mieście zachowało się siedem takich wnętrz. Dekoracyjne i bardzo efektowne okładziny ścian z wielobarwnych, szkliwionych płytek ceramicznych, z nadrukiem lub reliefem stanowiły znakomite uzupełnienie secesyjnej architektury. Zwiedzanie, pod kierunkiem Ewy Pokorskiej-Ożóg, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gliwicach, rozpocznie się 18 września o godz. 11.00 od dawnej „jatki” przy ul. Zwycięstwa 38, obecnie kawiarni. Zwiedzający zobaczą przykład znakomitego dostosowania zabytkowych elementów do współczesnych potrzeb. W trakcie wycieczki będzie można zobaczyć jeszcze funkcjonujący sklep mięsny z zabytkową ceramiką oraz czekoladziarnię – kolejną adaptację dawnego sklepu rzeźniczego przy ul. Krupniczej 12.
W ramach EDD, w całej Polsce odbędą się  setki wydarzeń, w których weźmie udział ponad 500 organizatorów i tysiące uczestników. Jak znaleźć imprezę, spotkanie lub wykład, który nas zainteresuje? Wystarczy skorzystać aplikacji mobilnej EDD. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.edd.nid.pl oraz w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa/.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Będzie ciekawie i bardzo smacznie! (mf)