Aktualności | Gliwickie Muzeum wyróżnione w prestiżowym konkursie

Gliwickie Muzeum wyróżnione w prestiżowym konkursie

Gliwickie Muzeum wyróżnione w prestiżowym konkursie

Opublikowane: 02.06.2023 / Sekcja: Miasto  Kultura 

Muzeum w Gliwicach otrzymało prestiżowe wyróżnienie w najważniejszym polskim konkursie muzealnym „Sybilla”. Uroczysta ceremonia odbyła się 31 maja na Zamku Królewskim na Wawelu. 

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” umożliwia docenienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających w kraju i poza jego granicami. Jego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Tym razem jury konkursowe dokonało oceny ponad 140 zrealizowanych w 2022 roku muzealnych projektów w sześciu kategoriach: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe oraz inwestycje. 

Uznanie jury zyskał – realizowany przez kilka ostatnich lat przez dział archeologii gliwickiego Muzeum – projekt „Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16), powiat gliwicki”. 

W efekcie wykopalisk gliwicka placówka zgromadziła niezwykle cenną kolekcję ponad 8000 przedmiotów: ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych, fragmenty tekstyliów oraz pozostałości drewnianych konstrukcji grobów. Po zbadaniu pozyskanych artefaktów wydano dwutomową publikację „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku” autorstwa Moniki Michnik, Karola Dzięgielewskiego i Aldony Garbacz-Klempki (przy współpracy z zespołem naukowców z wielu ośrodków badawczych w Polsce).

Realizowany projekt naukowo-badawczy, którego efektem jest interdyscyplinarna monografia stanowiska w Świbiu, to owoc pracy nie tylko obecnego zespołu naukowego, ale również moich poprzedniczek, pracowników działu, a przede wszystkim naszej macierzystej placówki muzealnej wspierającej te działania – mówi Monika Michnik, kierownik działu archeologii Muzeum w Gliwicach.

Wieloaspektowy projekt pozwolił na uzyskanie dokładniejszego niż dotąd obrazu społeczności użytkującej nekropolię w Świbiu przed ponad dwoma tysiącami lat. Dodatkowym walorem były działania popularyzatorskie: wystawa czasowa, katalog popularno-naukowy oraz wykłady i warsztaty.

To wielka przyjemność i zaszczyt być wśród najlepszych muzeów w Polsce i odbierać tak cenne wyróżnienie na Zamku Królewskim na Wawelu.  Prowadzenie badań naukowych, często wieloletnich i żmudnych, jest ważną częścią naszej działalności statutowej, może mniej spektakularną niż organizowane przez nas w willi Caro wystawy czasowe, ale bezcenną dla dokumentowania i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego – podkreśla Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Tegoroczne wyróżnienie to kolejny wyraz uznania, jaki Muzeum w Gliwicach otrzymuje w konkursie "Sybilla".

W ostatnich latach wśród najważniejszych wydarzeń muzealnych w kraju znalazły się gliwickie ekspozycje czasowe: „Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii” oraz „Oazy wolności”, „Rewitalizacja zabytkowego żydowskiego domu przedpogrzebowego i zorganizowanie w nim nowego oddziału – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich” oraz książka „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945)” autorstwa Anny Kwiecień.
 

Zdjęcie osób odbierających nagrody na Wawelu