Aktualności | Nowy profil studiów na Politechnice Śląskiej

Nowy profil studiów na Politechnice Śląskiej

Nowy profil studiów zaprezentowano podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej na Politechnice Śląskiej. Fot. M.Mutwil/Politechnika Śląska

Nowy profil studiów na Politechnice Śląskiej

Opublikowane: 06.02.2023 / Sekcja: Miasto 

Studia MBA na Politechnice Śląskiej są kluczem do wielu drzwi - od możliwości zasiadania w radach nadzorczych bez konieczności zdawania egzaminu państwowego, po awans poparty solidnymi kompetencjami, lepsze zarobki i kontakty biznesowe. Politechnika Śląska uruchomiła właśnie nowy profil studiów MBA - Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. 

Nowy kierunek jest bardzo na czasie. To połączenie wiedzy o światowych trendach w poszukiwaniu nowych technologii energetycznych z optymalizacją wykorzystania surowców naturalnych. Będą się tam kształcić menedżerowie, przyszli liderzy optymalnego zarządzania produkcją, logistyką i magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych. 

Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła z użyciem wodoru należą do najbardziej aktualnych i pilnych kwestii w gospodarce i w biznesie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Politechnika Śląska wraz z partnerem strategicznym Grupą Veolia przygotowała unikatowy program studiów Master of Business Administration o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Misją tych studiów jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, którzy będą mogli wpływać na postęp technologiczny i społeczny i będą gotowi stawić czoła wyzwaniom współczesności. Poza kluczowymi zagadnieniami menedżerskimi, słuchacze tego wyjątkowego programu będą mieli okazję zapoznać się m.in. z problematyką dekarbonizacji, niskoemisyjnymi źródłami energii i ciepła oraz z rozwiązaniami związanymi z wykorzystaniem wodoru – mówi dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej, kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Projekty w zakresie transformacji energetycznej realizują w Veolii doświadczeni eksperci w zakresie ciepłownictwa, energetyki, gospodarki wodnej i odpadowej. Jakkolwiek produkcja i wykorzystanie wodoru w energetyce są wciąż kosztownymi projektami, to już analizujemy i włączamy do wytwarzania energii i ciepła zielone, zdekarbonizowane paliwa. Jednak oprócz „twardego” aspektu produkcyjnego kluczowe jest także budowanie nowych kompetencji menedżerów innych branż, aby te projekty były dźwignią nie tylko energetyki, ale całej gospodarki. Tę wiedzę będziemy przekazywać studentom w ramach specjalistycznej ścieżki studiów MBA – dodaje dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.
Trwa rekrutacja. Zajęcia rozpoczną się 25 marca.

MBA – dlaczego warto? 
Studia MBA Politechniki Śląskiej skupiają menedżerów i podmioty z różnych branż tworzących silną sieć kontaktów. Podczas zajęć wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin, m.in.: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii oraz prawa, a także nauk o komunikacji społecznej i mediach. 
Misją MBA jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych na wyzwania współczesności. Absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską - jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach, który jest jednym z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Absolwenci są zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dotychczas, w ramach MBA na Politechnice Śląskiej można już studiować na profilach: Przemysł 4.0 (dla nowoczesnych liderów transformacji cyfrowej) i Usługi Publiczne (dla liderów nowoczesnych jednostek administracji publicznej silnie sporofilowych na wykorzystanie nowych technologii w codziennym zarządzaniu publicznym).
Więcej informacji na temat studiów MBA można znaleźć na stronie internetowej mcbi.pl. (mf)

 

 

 

 

laboratorium