Aktualności | #TakiByłRok. Komfort

#TakiByłRok. Komfort

fot. R. Neumann / UM Gliwice

#TakiByłRok. Komfort

Opublikowane: 30.12.2022 / Sekcja: Miasto 

Podsumowanie roku 2022 w Gliwicach  (część 2).

Szanowni Państwo!

Za nami bez wątpienia rok wielkich wyzwań. Jeszcze nie wygasła pandemia, a już w lutym, tuż za naszą wschodnią granicą, rozpoczął się potężny konflikt zbrojny. Dzięki wspaniałej współpracy mieszkańców, wolontariuszy i gliwickich przedsiębiorców udało nam się organizować pomoc dla licznie przybywających uchodźców z Ukrainy oraz przygotować dla nich kilka tysięcy miejsc stałego pobytu.

Jednocześnie w tym roku pogłębiał się kryzys gospodarczy, energetyczny i finansowy, galopowała inflacja. Poradziliśmy sobie w tych trudnych warunkach dzięki prowadzonej od lat odpowiedzialnej polityce rozwoju gospodarczego, opartej na współpracy z biznesem i gliwickimi przedsiębiorstwami.

Chcemy ambitnie kontynuować plany rozwoju naszego miasta. W grudniu oddaliśmy do użytkowania Centrum Przesiadkowe, jedną z największych i najistotniejszych inwestycji w ostatnich latach w Gliwicach. Systematycznie rozbudowujemy i modernizujemy układ drogowy, kontynuujemy inwestycje w oświacie i program gliwickiego budownictwa mieszkaniowego. Przy udziale ekspertów z różnych dziedzin, ale przede wszystkim gliwiczan, stworzyliśmy i uchwaliliśmy Strategię Rozwoju Miasta „Gliwice 2040”. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za tę współpracę i zachęcam do dalszej!

W nowym roku życzę przede wszystkim spokoju i optymizmu. Niech to będzie dobry czas dla nas wszystkich!

Adam Neumann 
Prezydent Gliwic

Nowa siedziba Szkoły Muzycznej

Oddano zmodernizowany budynek przy ul. Ziemowita 12. Od 1 września działa w nim PSM. Modernizacja zabytkowego obiektu trwała 1,5 roku. Powstała m.in. nowoczesna Sala Koncertowa z widownią na prawie 300 osób. Łączny koszt prac – niemal 27 mln zł.

Dla dzieci i młodzieży

Na inwestycje w obszarze edukacji przeznaczono ok. 55 mln zł. 
•    Powstało m.in. nowe boisko do piłki plażowej przy ZSŁ (ul. Warszawska). Zmodernizowano boiska szkolne przy SP nr 2 (ul. Lewkonii) oraz sale gimnastyczne w GCE (ul. Okrzei), ZSO nr 4 (ul. Orląt Śląskich) i ZSO nr 8 (ul. Syriusza). 
•    Zbudowano nowe przedszkole dla 150 dzieci przy ZSP nr 8  (ul. Okrzei). Rozpoczęto budowę przedszkola przy SP nr 13 (ul. Elsnera), w planach jest rozbudowa ZSPO nr 1 przy ul. Jasnogórskiej.
•    Planowany jest nowoczesny obiekt żłobkowo-przedszkolny przy ul. Dworskiej dla ok. 200 dzieci w wieku żłobkowym i ok. 150 dzieci w wieku przedszkolnym. Ma powstać przedszkole przy ZSP nr 13 (ul. Rubinowa). Rozbudowywane będą SP nr 3 (ul. Daszyńskiego) i ZSP nr 7 (ul. Ligonia). 

Rowerowe Gliwice

Kontynuowano działania na rzecz rozwoju infrastruktury i komunikacji rowerowej. 
•    Na dalszą rozbudowę sieci ponad 124 km tras rowerowych pozyskano 42 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. 
•    Włączono się w planowaną rozbudowę sieci rowerowych i szybkich velostrad na Śląsku z Inicjatywą 605 oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
•    Do 35 wzrosła liczba stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego, oferującego w systemie 350 rowerów. Skorzystano z nich w tym roku ponad 176 tys. razy.

Dla lepszego klimatu

Około 7,8 mln zł przeznaczono na dotacje do wymiany systemów grzewczych i do OZE w prywatnych nieruchomościach, a 10,4 mln zł na zmianę systemu ogrzewania w lokalach komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Ruszyła budowa suchego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka, który będzie ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta oraz nową miejską przestrzenią rekreacyjną służącą mieszkańcom.

#ZieloneGliwice

Działania ekologiczne to ważny element miejskiej polityki. Ruszyła kampania Zielone Gliwice.
•    W mieście przybyło ok. 60 tys. roślin – drzew, krzewów, bylin, roślin jednorocznych. Zazieleniło się m.in. Centrum Przesiadkowe.
•     „Gliwicka z głębin”– świeża woda ze studni głębinowych przyczyniła się do powstania 4 zdrojów  miejskich. 
•    Przybyło ekologicznych i oszczędnych miejskich instalacji fotowoltaicznych oraz nowoczesnych autobusów hybrydowych i elektrycznych.
•    Projektowany jest Park Zielonej Energii przy siedzibie PEC. Pozwoli na odzysk energii z odpadów komunalnych.
•    Zawiązano Klaster Energii z częścią miejskich spółek i KSSE. Cel to produkcja i dystrybucja taniej energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Mieszkanie+ po gliwicku

Kontynuowano gliwicki program budownictwa mieszkaniowego. Wybudowano 48 mieszkań, które oddano najemcom przy ul. Górnej 5 i 7. W realizacji jest 95 kolejnych mieszkań komunalnych w różnych lokalizacjach. Do 2025 roku powstanie ogółem 327 takich mieszkań w standardzie „pod klucz”.

Taki był rok plansza z prezydentem miasta Taki był rok plansza komfort