Aktualności | #TakiByłRok. Rozwój

#TakiByłRok. Rozwój

fot., R. Neumann / UM Gliwice

#TakiByłRok. Rozwój

Opublikowane: 30.12.2022 / Sekcja: Miasto 

Podsumowanie roku 2022 w Gliwicach  (część 1).

Szanowni Państwo!

Za nami bez wątpienia rok wielkich wyzwań. Jeszcze nie wygasła pandemia, a już w lutym, tuż za naszą wschodnią granicą, rozpoczął się potężny konflikt zbrojny. Dzięki wspaniałej współpracy mieszkańców, wolontariuszy i gliwickich przedsiębiorców udało nam się organizować pomoc dla licznie przybywających uchodźców z Ukrainy oraz przygotować dla nich kilka tysięcy miejsc stałego pobytu.

Jednocześnie w tym roku pogłębiał się kryzys gospodarczy, energetyczny i finansowy, galopowała inflacja. Poradziliśmy sobie w tych trudnych warunkach dzięki prowadzonej od lat odpowiedzialnej polityce rozwoju gospodarczego, opartej na współpracy z biznesem i gliwickimi przedsiębiorstwami.

Chcemy ambitnie kontynuować plany rozwoju naszego miasta. W grudniu oddaliśmy do użytkowania Centrum Przesiadkowe, jedną z największych i najistotniejszych inwestycji w ostatnich latach w Gliwicach. Systematycznie rozbudowujemy i modernizujemy układ drogowy, kontynuujemy inwestycje w oświacie i program gliwickiego budownictwa mieszkaniowego. Przy udziale ekspertów z różnych dziedzin, ale przede wszystkim gliwiczan, stworzyliśmy i uchwaliliśmy Strategię Rozwoju Miasta „Gliwice 2040”. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za tę współpracę i zachęcam do dalszej!

W nowym roku życzę przede wszystkim spokoju i optymizmu. Niech to będzie dobry czas dla nas wszystkich!

Adam Neumann
Prezydent Gliwic

Centrum Przesiadkowe

Oddano do użytku nowoczesny kompleks po północnej stronie dworca PKP. Połączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także wygodną infrastrukturę rowerową. Koszt inwestycji to ok. 200 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 129 mln zł. Prace trwały 27 miesięcy.

Południowa strona dworca

Trwa modernizacja placu Piastów, placu przed dworcem PKP i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Przebudowywany układ komunikacyjny w tej części Gliwic uzupełni rozwiązania wprowadzone w Centrum Przesiadkowym. Koszt inwestycji to ok. 46 mln zł.

Zachodnia obwodnica

Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej, od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Odcinek o długości blisko 2 km stanowić będzie docelowo całość wraz ze zbudowanym już odcinkiem łączącym ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego (obecnie ulica T. Mazowieckiego). Nowa część trasy powinna być gotowa na początku 2024 roku. Koszt inwestycji wyliczono na ok. 45 mln zł.

Rozbudowa Technoparku

Otwarto trzeci obiekt Technoparku – Inkubator Nowoczesnych Technologii dla gliwickich firm IT oraz gliwickich start-upów. Całkowity koszt inwestycji to 8 mln zł. W planach jest już następny projekt: IT HUB Gliwice.

Strategia Gliwice 2040

Uchwalono nową strategię rozwoju miasta, w której określono filary dalszego rozwoju Gliwic:
•    wzmacnianie solidnych podstaw rozwoju miasta pozwalających osiągać coraz lepszą jakość życia mieszkańców,
•    przygotowanie do następstw zmian klimatu,
•    wsparcie innowacyjnych technologii wyróżniających Gliwice spośród innych miast,
•    pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu.

Partycypacja = Rozwój

Postawiono mocny akcent na partycypację i dialog społeczny.
•    Ruszyła elektroniczna platforma partycypacyjna decydujMYrazem.gliwice.pl. W ten sposób unowocześniono formułę konsultacji społecznych.
•     „Kierunek – dzielnice” – spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami 21 gliwickich dzielnic – to ważny dialog społeczny oraz bezpośrednia wymiana poglądów i informacji o mieście.
•    W prace nad strategią Gliwice 2040 włączono ponad 1000 osób – dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzież, ekspertów, reprezentantów lokalnych oraz regionalnych organizacji i instytucji.
•    W 10. edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego gliwiczanie oddali ok. 35,5 tys. ważnych głosów.

Taki był rok plansza z prezydentem miasta Taki był rok plansza rozwój